Vejen til støtte for oversete familier: børnetandlægen

Børnetandlæger fungerer som finmasket sikkerhedsnet for svage og oversete familier

AALBORG/NIBE/HALS:Børnetandlægen ser på mere end tænder, når børn i alle aldre kommer til kontrol. I Aalborg Kommune er børnetandlægen for eksempel med i en del af de tværfaglige trivselsgrupper, der findes på de enkelte skoler. - Vi har en viden om det enkelte barn, som vi gerne bidrager med, forklarer souschef for den kommunale tandpleje, Pia Clemmentsen. Og den viden behøver ikke at handle om børnenes tænder. Overtandlæge i Aalborg Kommune, Gerd Bangsbo, nævner som eksempel en stor pige, som pludselig begyndte at tabe sig. - Vi kunne se på hendes tænder, at det drejede sig om en spiseforstyrrelse, forklarer overtandlægen. Familien og skolen blev derfor kontaktet. Der kom et tværfagligt møde i stand, hvor også pigen og hendes forældre deltog, og resultatet blev, at familien fik støtte til at klare problemet. Eksemplet er fra Nibe-Støvring kommunale tandpleje, hvor Gerd Bangsbo var overtandlæge indtil for et halvt år siden. - I Aalborg kommune har jeg ikke så tæt kontakt med patienterne, at jeg kan sige, om det samme ville ske her. Men jeg har netop snakket med lederen af sundhedsplejen om, hvordan vi kan styrke vores tværfaglige indsats, fortæller Gerd Bangsbo. Nærhed i Hals Hals Kommune har ingen børnetandlæger. Her betaler kommunen private tandlæger for at tage sig af børnenes tænder. Men også her arbejder man på tværs af faggrænser. Hvis et barn udebliver flere gange, kontakter den private tandlæge eksempelvis Hals Kommune - nærmere bestemt assistent Jytte Jensen. Hun kontakter igen forældrene, og er der tale om, at familien har sociale problemer, har hun mulighed for at inddrage en socialrådgiver. - Vi snakker om tingene, og så løser det sig, siger Jytte Jensen. Forskellige forvaltninger I Nibe har tværfagligheden et lidt vanskeligere udgangspunkt. Nibe og Støvring kommuner driver sammen en børne- og ungetandpleje, der hører under Støvrings kommunale forvaltning. I modsætning til Sejlflod og Aalborg kommuner hører tandplejen i Nibe og Støvring desuden under børne- og kulturforvaltningen. Det betyder, at tandlægen ikke må forhøre sig nærmere i socialforvaltningen om en familie uden først at inddrage familien. Det forhindrer dog ikke børnetandlægerne i af og til at samarbejde med andre fagpersoner om at støtte børnefamilier med særlige behov. Og også på anden vis har børnetandlægerne i Nibe og Støvring kommunale tandpleje øje for andet end børnenes tænder. - Vi er dem, af alle sundhedsinstanser, der ser børnene hyppigst. Derfor vurderer vi eksempelvis, om de enkelte skoleklasser har brug for ekstra information om kost. Det kan blandt andet være aktuelt, hvis klassen har mange overvægtige elever, siger børnetandplejens konstituerede overtandlæge, Maiken Bagger.