Lokalpolitik

Vejføring kan ikke ændres

Lokalplanen for et nyt sommerhusområde syd for Møllebakkevej i Lønstrup blev ikke sendt i høring samtidig med lokalplanen for et nyt sommerhusområde nord for Møllebakkevej før jul.

- Den blev pillet af pga. vejføringen, men det viser sig, at vejføringen ikke kan ændres, fordi digerne i området er fredet, oplyser Per Harfeld (V), formand for plan- og miljøudvalget. Lokalplanen for området syd for Møllebakkevej sendes derfor videre til byrådet uden ændringer og med en anbefaling om at fremlægge planen i otte ugers offentlig høring. 9,5 hektar jord Lokalplanområdet omfatter 9,5 hektar jord, der kan udstykkes til højst 37 sommerhusgrunde. Vejadgang til den nordlige del af lokalplanområdet kommer til at ske fra Møllebakkevej, mens adgangen til den centrale del foreslås at ske fra Bakkestjernevej og til den sydlige del af området fra Nydalsvej.