Trafikulykker

Vejforbedring i Halvrimmen på vej

Amtet vil tage fat på at udbedre generne ved hovedvejsstrækningen gennem byen

HALVRIMMEN:Nu ser det ud til, at der bliver taget fat på problemerne med den dårlige vej gennem Halvrimmen, hvor beboerne blandt andet er plaget af rystelser fra tung trafik. Preben Olesen, Aalborgvej, der på beboernes vegne har klaget til amt og kommune over vaskebræt-vejen, har haft et møde med Niels Slavensky og Kjeld Stenstrup fra henholdsvis kommunens og amtets vejvæsen. Parterne besigtigede forholdene, og der var en positiv dialog, fortæller Preben Olesen. Kjeld Stenstrup kunne godt se, at vejen er slidt, og at et nyt lag asfalt vil hjælpe. Han mente, at en asfaltering, som egentlig var planlagt til 2004, måske kan fremskyndes til i år, da asfalt er billig for tiden. Asfalteringen foregår på den måde, at en maskine skræller det gamle lag asfalt af, som blandes med noget nyt. Ovenpå kommer et helt nyt lag, som kan forstærkes med for eksempel granitskærver. Vejen bliver noget højere end nu, og det betyder, at en del af de hidtidige gener ved vejen udjævnes lidt. For eksempel bliver de opkørsler til de enkelte ejendomme, som lastbilerne nu påkører, knap så høje. Preben Olesen havde ellers foreslået, at cykelstien laves 50 centimeter smallere, eller at opkørslerne indarbejdes i cykelstien i stedet for at rage ud på kørebanen, men accepterer, at det er der nok ikke penge til. En anden gene på hovedvejen er de mange regnvandsbrønde og kloakdæksler, som bliver påkørt af bilerne. Brøndene er amtets, og Kjeld Stenstrup vil undersøge, om de kan flyttes længere ind. De skal dog naturligvis stå i forbindelse med kloakkerne. Kloakdækslerne er kommunens, og Niels Slavensky lovede, at kommunen vil tage fat på at undersøge, om nogle af dem kan sløjfes. Det er blevet nemmere at vedligeholde kloaksystemet, nu hvor det kan filmes på tv, men der skal stadig være adgangsmulighed, blandt andet af hensyn til rottebekæmpelsen. Hvis vejrenoveringen går i gang i år, bliver det ikke i den værste sommerperiode, for der er simpelthen for meget trafik, har Preben Olesen fået at vide af amtets repræsentant. Han håber og tror dog på, at de dårlige vejforhold snart bliver afhjulpet. - Det betyder noget for vores huse, at vi bliver fri for rystelserne fra trafikken. Men vi kan aldrig blive helt fri for gener, når vi bor så tæt på en vej, erkender han.