Hjørring

Vejforhold nu og i fremtiden for Østergade

Budgettet for første etape af renoveringen af Østergade er på 3,5 millioner kroner, og i første omgang skal der bruges penge på at lægge en bugtet tre meter bred asfaltflade gennem gaden.

Gaden skal spærres for biltrafik og over de følgende år skal kommunen bruge yderligere et millionbeløb på at plante træer i siden, lave mindre opholdsarealer til leg, sport, udstilling, servering med mere. Projektet indeholder også en udvidelse af Springvandspladsen, så den danner en central plads for de to hovedakser i bymidten Strømgade/Jernbanegade og Østergade/Søndergade. Hjørring Kommune regner med at det samlede gågadeprojekt løber op i 14 mio. kr. Belægningsmaterialer, bænke og andet gadeinventar genbruges for at holde omkostningerne nede. Foreningen For Bygnings- og Landskabskultur mener projektet strider imod den gældende lokalplan, hvor der i paragraf 4 og sti- og vejforhold står, at bl.a. Østergade kan omdannes til sivegader/gågader efter fastlagte principper og hvor der for Østergade/Søndergade er fire zoner: [ En 6 meter bred færdselszone, centralt placeret. [ En mellemzone i varierende bredde symmetrisk omkring færdselszonen. [ En gangzone på ca. 1,8 meter og [ En facadezone med en normalbredde på 0,6 meter.

Forsiden