Lokalpolitik

Vejgaard får sit multihus

Garageanlæg ombygges for otte millioner

VEJGAARD:Det er nu næsten 100 procent sikkert, at der bliver indrettet multihus i det tidligere busgarageanlæg på Filstedvej i Vejgaard. Dermed får de lokale kræfter, som i mange år har arbejdet for sådan et sted, deres ønske opfyldt. Projektet bliver dog knapt så ambitiøst, som en lokal arbejdsgruppe oprindeligt havde lagt op til. Byrådet fastholder et beløb på otte millioner kroner. Det betyder, at der ikke er råd til at indrette hele det eksisterende garageanlæg. Nogle af bygningerne skal rives ned. - Vi beholder den del af bygningerne, der rummede Aalborg Omnibus Selskabs administration, mens en del af værkstederne og garagerne bliver fjernet. Det er ganske enkelt ikke muligt at udnytte det hele inden for de økonomiske rammer, der nu engang er afsat, forklarer skole- og kulturrådmand Nils Bell (V). Det er partierne bag sidste års budgetforlig, der er enige om at gennemføre multihuset i Vejgaard efter at projektet blev hevet af dagsordenen under sidste års budgetforhandlinger. Multihuset vil blandt andet komme til at huse fritidsordningen for de 10-14 årige på Filstedvejens Skole, hvor der ikke mere er plads til dem. Derudover regner Nils Bell med, at en lang række foreninger kommer til at gøre brug af multihuset, ligesom det er tilfældet i et tilsvarende multihus i Vodskov. - Stedet skal gerne benyttes fra tidlig morgen til sen aften. Blandt andet vil det løse bordtennisklubben Tatenis lokaleproblem. Det er vigtigt, at så mange som muligt får glæde af det, siger han. Ideen til at indrette garageanlægget som et multihus, når busserne forsvandt, opstod egentlig fordi de unge i Vejgaard ikke rigtig havde et samlingssted bortset fra den lokale tank. Siden fik de unge "Stedet" - nogle barakker, der blev opstillet ved Filstedvejens Skole. De unge er så glade for "Stedet", at de meget gerne vil beholde det. Barakkerne, som er anbragt på dispensation, skal blot flyttes en lille smule. Før ombygningen af garageanlægget kan gå i gang, skal der vedtages en ny lokalplan for området. Det sker formentlig næste år inden sommerferien, hvorefter byggeriet kan gå i gang i august. Bevillingen på de otte millioner kroner er fordelt over to år, så Vejgaards multihus er klar til brug i første halvdel af 2005.