EMNER

Vejkryds ved kirke skal sikres

TOLSTRUP:Brønderslev Kommune har fokus på rettet på trafiksikring af krydset ved Tolstrup Kirke. - Vi har nu været i kontakt med amtet og beplantningen er beskåret, så oversigtsforholdene er bedre, fortæller Karsten Frederiksen. - Ud over det, har vi bedt forvaltningen kigge på muligheden for en bedre skiltning op til krydsets, samt eventuelt anlæg af rumlestriber, så folk i større udstrækning bliver opmærksomme på, at de kommer til et farligt kryds. Det er især bilister, der kommer til krydset fra nord, der for sent bliver opmærksom på, at de befinder sig i et kryds med dårlige oversigtsforhold. - Og det er jo ikke et sted, hvor der er mulighed for at lave forskydning af vejen, tilføjer Karsten Frederiksen.