Jammerbugt

Vejlampe-sag skal belyses

Det var ventet, at Teknik- og Miljøudvalget på deres møde ville tage stilling til, om der skulle etableres vejbelysning udenfor bymæssig bebyggelse, hvor der var behov.

Det er gadelamper på træmaster, som disse på strækningen mellem Ryå og Birkelse, der nu er borte. Arkivfoto: Martin Damgård

Det er gadelamper på træmaster, som disse på strækningen mellem Ryå og Birkelse, der nu er borte. Arkivfoto: Martin Damgård

Men udvalget valgte at udsætte beslutningen til et senere møde for at få alle forhold omkring vejbelysningen undersøgt og drøftet på et bedre grundlag. - Vi savnede blandt andet oplysninger om, hvorvidt der var fjernet gadelamper fra skoleveje, fortæller udvalgsformand Jens Chr. Golding (A). 228 lamper er taget ned Udvalget besluttede i 2008 at nedtage vejbelysningen udenfor bymæssig bebyggelse. Siden er der nedtaget 228 lamper, der alle har været monteret på træmaster. De 26 har været på private fællesveje, hvor grundejerne blev tilbudt om at overtage lamperne i stedet for, at de blev pillet ned. 12 lamper er overtaget af grundejere. Det var første etape af nedtagningen af lamperne. Næste etape, der omfatter ca. 230 lamper, skulle efter planen være nedtaget i løbet af 2028. Siden beslutningen har EU besluttet at udfase kviksølvslyskilder senest i 2015. Jammerbugt Kommune har ikke opgjort, hvor mange af de resterende 230 lamper, der er omfattet af disse. Solcelle-lygtepæle - Vi er også opmærksomme på et forsøg med solcellelygtepæle. Vi vil gerne orienteres om dette forsøg og dets resultater, forklarer Jens Chr. Golding. - Et andet alternativ kunne være at etablere stibelysning i stedet for vejbelysning. Udvalget ventes at drøfte sagen igen på februar-mødet. - Vi ved, at der er mange følelser forbundet med vejbelysningen. Derfor skal vi kende alle forhold, inden vi træffer en beslutning. Så hellere ventet til februar, hvis vi ikke kan nå at have informationerne indhentet til januar-mødet, understreger Jens Chr. Golding.