Lokalpolitik

Vejle Amt på vej mod igant-underskud

VEJLE:Efter to sparerunder og regeringens krav om et skattestop rækker fantasien efterhånden ikke længere hos politikerne i Vejle Amtsråd. Næste år bliver det formentlig nødvendigt at hente 88 mill. kr. af kassen og optage lån for 122 mio. kr. for at få økonomien til at hænge sammen. Og så er Vejle Amt med et budget på godt seks mia. kr. godt på vej ned i den sorte gryde. Det skriver Horsens Folkeblad. For det ser endnu værre ud i 2005 og de følgende år. I 2007 vil amtet nærme sig et gigantisk minus på 1,2 mia. kr., hvis politikerne ikke enten finder sparekniven frem, får lov til at hæve amtsskatteprocenten eller skaffer sig nye indtægter. Amtsborgmester Otto Herskind Jørgensen (V) håber, at det vil lykkes at overbevise Amtsrådsforeningen om, at Vejle Amt befinder sig i en særlig svær situation som følge af landets laveste skatteprocent på 11,4 pct. - et halvt procentpoint lavere end gennemsnittet i de øvrige amter. Dermed har Vejle Amt skønsmæssigt 1000 kr. mindre i indtægter pr. indbygger årligt end andre amter. De store underskud gør det vanskeligt for amtet at spare sig ud af krisen. Derfor rettes søgelyset formentlig mod en barbering af det store anlægsbudget, som de følgende år æder solidt af amtets kassebeholdning. Det kan ramme investeringerne på i alt 984 mill. kr. i det overordnede vejnet, men dog næppe Vestvejen mellem Horsens og Billund Lufthavn, som amtsrådet prioriterer højt. Politikerne satser nemlig på, at Vestvejen vil lægge den årelange snak om anlæggelse af en ny stor lufthavn ved Århus definitivt i graven. /ritzau/