Vejleder og støtte i hverdagen

Jytte Underlien, Aalborg, er mentor for arbejdsløs kvinde med indvandrerbaggrund - og er med til at skabe netværket, som kan åbne dørene til arbejdsmarkedet

AALBORG: Jytte Underlien ved godt, hvordan det føles at få vendt verden på hovedet, når man som fremmed flytter til et andet land uden at kende kulturen og normerne i samfundet. Man er på bar bund. Selvom man har en uddannelse kan det føles meget uoverskueligt, hvor man skal begynde og ende, når man ikke har et veludbygget netværk. De fleste danskere får deres arbejde gennem nogen, de kender. Omkring 60 procent af danske stillingsannoncer bliver aldrig slået formelt op, men bliver besat inden, fortæller Jytte Underlien. Hun er uddannet ergoterapeut og har selv boet i Etiopien og i England, men bor nu i Aalborg, hvor hun læser engelsk og psykologi på Aalborg Universitet. Hun meldte sig til netværket KVINFOs mentorordning, da hun hørte om den i forbindelse med et universitetsprojekt, hun havde skrevet om mentoring af etniske minoritetsgrupper. Netværket formidler kontakt mellem kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund og danske kvinder på arbejdsmarkedet og har til formål at give kvinder med anden etnisk baggrund end dansk mulighed for at opbygge faglige netværk, som kan åbne døre til arbejdsmarkedet og det danske samfund generelt, siger Jytte Underlien. - Efter at have beskæftiget mig med det teoretisk, kunne jeg godt tænke mig at arbejde med det i praksis, fortæller hun. Potentialeudvikling Mentorordninger har op igennem 1990'erne bredt sig i det danske erhvervsliv som værktøj til at udvikle medarbejdernes potentialer. - Det har nemlig vist sig, at den personlige og faglige kontakt, der skabes mellem to mennesker indenfor nogle fastlagte rammer, er meget givtig for begge parter. Mentee får støtte og opbakning til at realisere sine faglige og personlige potentialer og mentor får brugt sine erfaringer og sit netværk på en konstruktiv måde, siger Jytte Underlien, som selv er 50 år gammel. Mentor og mentee matches af KVINFOs mentornetværk på baggrund af, hvor i landet man bor og på baggrund af hobbys, uddannelse og jobønsker. Eksempelvis kunne en flygtning fra Pakistan, der har læst til ingeniør blive matchet med en dansk ingeniør. Focus på kvalifikationer Jytte Underlien har en baggrund i sundhedssystemet og hendes mentee, som man kalder den person, der modtager mentorens vejledning, er en kvinde, som er uddannet sygeplejerske. På uddannelses- og jobfronten taler vi meget om, hvad det er for kvalifikationer, som hun besidder. Og hvordan hun får synliggjort dem, når hun søger job. Ellers helt konkret om hun har set den og den jobannonce, og om det ikke eventuelt var noget for hende. Andre gange er det mere personlige ting, siger Jytte Underlien. Familien bremseklods For nogle kvinder med indvandrerbaggrund er familiestrukturen en bremseklods. Mænd er i mange islamiske kulturer den primære forsørger, der henter penge hjem til familien. Kvinderne derimod har hovedansvaret for det huslige arbejde som madlavning, rengøring og børnepasning. Kønnene anses for at besidde forskellige egenskaber og evner, der komplementerer hinanden. Og når rollerne pludselig skal ændres, kan det give anledning til problemer. Livsformer af i går I nogle familier med indvandrerbaggrund er livsformerne ligesom i 60'ernes Danmark. For nogle mænd er det en voldsom omvæltning, at deres kone skal på arbejdsmarkedet. Det kan give problemer i familien at få dem til at forstå, at de skal give en hjælpende hånd med det huslige. Men det er ikke et generelt problem. Der er jo også mange danske kvinder, der føler sig overbebyrdede, fordi de føler, de både skal præstere på arbejdsmarkedet og være hovedansvarlige på hjemmefronten, mener Jytte Underlien. Hun synes, at er en mentor guld værd. En mentor kan alle uden tvivl drage nytte af i perioder gennem livet. Hun har også selv haft mentorer, der har hjulpet hende til at få bedre samling på privatliv, job og uddannelse. Ifølge alle læringsteorier så lærer og udvikler man sig bedst og hurtigst i samspil med andre. Det er en utrolig hjælp at få diskuteret sine problemer med én, der kan se det hele ude fra, og som måske har e kontakter, der skal til for at komme videre, siger Jytte Underlien. 880 frivillige i netværk KVINFO netværket består af over 880 frivillige på landsplan, hvoraf ca. 300 er kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. De resterende næsten 600 udgøres af danske kvinder med tilknytning til arbejdsmarkedet og personer, som formidler kontakt til mentorer via egne netværk. Yderligere informationer findes på www.mentor.kvinfo.dk eller på www.kvindemuseet.dk