Vejledning til unge samles ét sted

Flere kommuner går sammen om center

BRØNDERSLEV:Brønderslev Byråd har sagt ja til etablering af et center for Ungdommens Uddannelsesvejledning. Det er planen, at etablere centret i et samarbejde mellem Brovst, Brønderslev, Dronninglund, Fjerritslev, Hals, Pandrup og Aabybro kommuner. Ideen er, at samarbejdet skal ledes af en bestyrelse sammensat med politisk og administrativ repræsentation fra alle kommuner. Brønderslev Byråd har udpeget borgmeter Jens Arne Hedegaard (V) og Lene Hansen (S). Samarbejdet er i øvrigt åbent for deltagelse af andre kommuner. Centret etableres med en leder og den nødvendige sekretariatsfunktion. Centret etableres som en fysisk enhed placeret i en af de deltagende kommuner. Den enkelte kommune deltager i samarbejdet med de ressourcer, kommunen på nuværende tidspunkt anvender til de vejledningsformer, som centret i henhold til lovgivningen skal omfatte. Folketinget vedtog i april Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv med virkning fra 1. august 2004. De enkelte kommuner er forpligtiget til senest 1. januar 2004 at have etableret et center, der fra 1. august kan varetage vejledningen på et kvalitetsmæssigt og geografisk bæredygtigt grundlag. Vejledning om valg af uddannelse og erhverv skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet. Vejledning skal målrettes unge med særlige behov for vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Vejledning en skal inddrage såvel den enkeltes interesser og personlige forudsætninger, herunder uformelle kompetencer, hidtidige uddannelses- og beskæftigelsesforløb, som det forventede behov for uddannet arbejdskraft og selvstændige erhvervsdrivende. Vejledningen skal bidrage til, at frafald og omvalg i uddannelserne begrænses mest muligt. Vejledningen skal endvidere bidrage til, at den enkelte selv kan søge og anvende informationer. - Brønderslev Kommune forpligtiger sig til at forstærke indsatsen inden for vejlednings-området, understregede formand for børne- og kulturudvalget, Lene Hansen (S). Arne M. Jensen (S) understregede, at der er plads til centret i Brønderslev.