Vejønsker for 200 mio. kr.

Vejudbygningsplan understreger behovet for nye veje i og omkring Hjørring by.

Trafikken på Frederikshavnsvej i Hjørring har taget til, og derfor står en omfartsvej højt på ønskesedlen. Foto: Kim Dahl Hansen

Trafikken på Frederikshavnsvej i Hjørring har taget til, og derfor står en omfartsvej højt på ønskesedlen. Foto: Kim Dahl Hansen

Det er ikke bløde pakker Hjørring Kommune ønsker sig til jul, men derimod tromlet asfalt i rigelige mængder. Grænsen for mængden af biltrafik på de primære indfaldsveje -specielt Frederikshavnsvej - er for længst nået, og der er et stort behov for at lede en del af trafikken ad andre veje gennem byen. Ny motorvejsafkørsel Planen foreslår blandt andet en ny motorvejsafkørsel ved Skibsby sammen med en ny indfaldsvej nordfra. Det ville kunne lede en del af trafikken nordfra ind til byen, frem for Hjørring C og Frederikshavnsvej. En gammel traver - omfartsvejen fra Løkkensvej til Aalborgvej er også kommet frem i lyset i gen. Den vil alene koste 95 millioner kroner I alt er der forslag til vejprojekter for 200-300 millioner kroner. Stadig mere trafik Godt nok har Hjørring Kommunes økonomi set værre ud end den gør i øjeblikket, samtidig med at regeringen vil fremrykke offentlige investeringer. Men næstformanden i teknik og miljøudvalget, Ole Ørnbøl(S) medgiver, at ønskerne kræver en voldsom stor pose penge: - Vi er nødt til at gøre noget. Biltrafikken på Frederikshavnsvej stiger stadig hvert år, og det er øst-vest forbindelsen, der er det største problem. Foreløbig har vi besluttet at holde en temadag om vejudbygningsplanen, fortæller Ole Ørnbøl. 13.000 i døgnet Siden motorvejen åbnede er biltrafikken på Frederikshavnsvej fordoblet til nu 13.000 biler i døgnet. Selvom stigningen de senere år er fladet ud, bliver der fortsat halvanden procent flere biler hvert år - svarende til et par hundrede flere i løbet af et døgn. "Kapaciteten morgen og eftermiddag er opbrugt med forsinkelser til følge", fastslår rapporten. Løsninger Det anbefales at Frederikshavnsvej ombygges med svingspor fra Vendiavej til Ringvejen, der laves midterhelle mellem Ringvejen og motorvejen, samt at rundkørslen erstattes af et signalreguleret kryds. Så er der også forslag om, at Idræts Allé-ringen opgraderes med en ny vejforbindelse fra Vestre Hedevej til Østre Hedevej. I den sydlige del foreslås en ny forbindelse mellem Farøvej og Ålborgvej og videre til Frederikshavnsvej. Rapporten konkluderer, at en længe ønsket omfartsvej fra Aalborgvej til Løkkensvej ikke vil have så stor betydning for den daglige trafik, men det vil primært være en smutvej for ferietrafikken. Der er også forslag om at forlænge Tørholmsvej ud på Ringvejen og Johannes E. Rasmussensvej til Farøvej. Endelig skal cityringen forbedres med P-information og opgradering af kryds.