Lokalpolitik

Vejprojekt dyrere end forventet

Projekt på Hjulskovvej ved Jerslev koster 725.000 kroner

JERSLEV:Det vil koste 725.000 kroner at lave svingbaner - et såkaldt kanaliseringsanlæg - på Hjulskovvej i Jerslev ved den nye omfartsvej. Hermed er anlægsprojektet blevet 225.000 kroner dyrere end først antaget. Alligevel mener politikerne i teknik- og miljøudvalget, at svingbanerne skal laves. Og udvalgspolitikerne ved også, hvor pengene til projektet kan findes. Byrådet gav i juni en anlægsbevilling på 1,6 mio. kroner til asfalt og genopretning af nedslidte veje, og disse penge er endnu ikke øremærket. Pengene til Jerslev-projektet skal tages fra denne pulje. - Det ærgrer udvalget, at det bliver så dyrt. Men vi har vurderet, at vi skal have det gjort færdigt, så vi får den optimale udnyttelse af omfartsvejen og sikrer, at vi får den tunge trafik ledt uden om Jerslev by, siger formand for teknik- og miljøudvalget Karsten Frederiksen. - Vi har i 2005 afsat 150.000 kroner af sidste års anlægskroner til opstart at projektet. Blandt andet til projektering samt jordkøb. Oprindeligt forventede vi, at projektet kunne gennemføres til 500.000 kroner. Forvaltningen har indhentet tilbud på arbejdet. Og tilbuddet beløber sig til i alt 725.000 kroner. - Efterspørgsel og amtets store krav til anlægget gør nu, at projektet koster 225.000 kroner ekstra, siger Karsten Frederiksen. Udvalget er samtidig enig om, at arbejdet udføres af privat entreprenør.

Forsiden