EMNER

Vejprojekter undervejs

} ÅRHUS: Regeringspartierne og Dansk Folkeparti er nået til enighed om, at staten gennemfører fire større amtslige vejprojekter, efter at vejstrækningerne med kommunalreformen overgår fra amterne til staten. Det drejer sig om følgende projekter: Gørløse Omfartsvej i Frederiksborg Amt, Sunds Omfartsvej i Ringkjøbing Amt, Slagelse Omfartsvej i Vestsjællands Amt og motortrafikvejen Bredsten-Vandel i Vejle Amt. Transportminister Flemming Hansen (K) oplyser, at de fire projekter skal indarbejdes i statens investeringsplanlægning. Lokalt har der været behov for en afklaring omkring projekterne. Det er sket nu, mener ministeren./ritzau/