Vejret har givet ilt til fjord

Landbruget og naturfredningsforening strides om årsagen til forårets iltsvind i Limfjorden

Døde børsteorme har været et klart tegn på iltsvindet i Limfjorden. Foto: Mette Nielsen

Døde børsteorme har været et klart tegn på iltsvindet i Limfjorden. Foto: Mette Nielsen

NORDJYLLAND:Limfjorden er i hastig bedring efter de seneste ugers iltsvind. Det viser undersøgelser ved Løgstør Bredning. Her blev der for en halv senes dage siden fundet døde børsteorme, og nogle dage senere var der også døde børsteorme i Nibe Bredning. Nu er der ikke længere iltsvind i Løgstør Bredning. - Og jeg er overbevist om, at situationen i Nibe Bredning også er blevet bedre. Blæst har medvirket til, at vandlagene er blevet blandet, fortæller civilingeniør Svend Åge Bendtsen, By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Aalborg. Derimod bliver forholdene i Lovns Bredning stadig fulgt nøje. Her er iltsvindet nogle steder gået ud over muslingerne. Ved Risgårde Bredning har Miljøcenter Aalborgs undersøgelser vist, at der er døde hjertemuslinger. Men på den dybe del af Lovns Bredning har man kunnet se, at blåmuslingerne har overlevet. Normalt optræder iltsvind kun i sommermånederne, og den usædvanlige situationen for Limfjorden har givet anledning til bekymring. Samtidig fortsætter opgøret om, hvad årsagen til iltsvindet kan være. Her er landbrugsorganisationerne og Danmarks Naturfredningsforening dybt uenige. For nogle dage siden afviste chefkonsulent Jens Elbæk Andersen, LandboNord, i NORDJYSKE Stiftstidende, at iltsvindet har noget med landbruget at gøre. Efter hans opfattelse skal hovedårsagen findes i den usædvanlige vinter, hvor der i omkring tre måneder over vandet har været et låg af is og sne. Samtidig pegede han på at en række andre forhold, som. f.eks. det, at der er fjernet sten fra fjordbunden, kan have betydning. Formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Aalborg Kommune, Søren Chr. Jensen, er af en helt anden mening. - Landbrugets overforbrug af næringsstoffer levner ikke fjorde og søer en chance, når isvinteren sætter ind. Havde Limfjorden ikke i forvejen været belastet af næringsstoffer fra landbruget, så havde både fjorden og fiskene i søerne i langt de fleste tilfælde ikke haft problemer med en isvinter, som den vi har haft, siger Søren Chr. Jensen. Foreningen mener, at de vandplaner, der er på vej, er en gylden chance for at sikre fjorden en bedre balance: - Hvis vi skal opfylde EU"s mål om et vandmiljø i god økologisk tilstand i 2015, så kræver det, at vi får kontrol over næringsstofbalancen. Det har dette års isvinter vist, vurderer Søren Chr. Jensen.

Forsiden