Vejrets luner en dyr fornøjelse VEJRLIG: Udgifter til oprensning af sand er eksploderet på Hirtshals Havn

Fiskerne mærker også finanskrisen. Foto: Henrik Louis

Fiskerne mærker også finanskrisen. Foto: Henrik Louis

HIRTSHALS:Flyv op til Vorherre og bed om godt vejr. Den lille bøn fra mariehønen kan havnedirektør Jens Kirketerp Jensen godt nynne med på. Vejrguderne har nemlig været ekstremt hårde ved Hirtshals Havn sidste år, for kraftige storme med vest- og sydvestenvind har ikke kun gjort livet besværligt for de sejlende. Det har også betydet ekstraordinære store udgifter til oprensning af sand ved indsejlingen til Hirtshals Havn. - Indsejlingen er vores livslinje. så det skal bare være i orden, fastslår havnedirektøren. Det er nødvendigt at sikre en tilstrækkelig vanddybde, så færgerne og de store fiskefartøjer kan sejle ind i havnebassinet uden problemer. Det er tre-fire år siden, at Hirtshals Havn forøgede vanddybden med to meter for at kunne tage imod fremtidens store færger og fiskefartøjer. Sidste år blev der fjernet 637.000 kubikmeter sand, og det er ny rekord. Det har betydet en merudgift på hele fem mio. kr., hvilket alene svarer til en tiendedel af Hirtshals Havns omsætning. Havnedirektør Jens Kirketerp Jensen ønsker ikke at oplyse, hvor mange penge oprensningen i alt beløber sig til, men det er en væsentlig udgift for havnen. Havnen må dog leve med den ubekendte faktor som hedder vejrets luner - Problemet afhænger ganske enkelt af vind og vejr, og det svinger utrolig meget fra år til år. Der er ikke så meget vi kan gøre ved, men det har været ekstremt i 2007. Det er klart, at vi bliver nødt til at foretage os noget, hvis udviklingen fortsætter, men indtil videre tager vi det med ro, siger Jens Kirketerp Jensen. Sandet vandrer langs den jyske vestkyst og aflejres bl.a. i indsejlingen til de danske havne. Mængden afhænger meget af vejret, for i 2003 var der østenvind det meste af året og meget stille vejr, så Hirtshals Havn havde stort set ingen udgifter til oprensning af sand det år. Sidste år blev der foretaget sandoprensning ud for Hirtshals Havn mere end halvdelen af året. Det meste af sandet bliver dumpet i havet på udvalgte steder længere ude i Skagerak, mens en mindre del bliver pumpet ind på land og brugt til kystfordring i eksempelvis Lønstrup. I yderste konsekvens kan det på sigt blive nødvendigt at forlænge molen, hvis udviklingen fortsætter, men det vil betyde enorme investeringer og give problemer med tilsanding andre steder. Havnedirektøren er mere bekymret for, at vandstaden i havene stiger, for det har allerede givet problemer i nogle indre danske farvande. Hirtshals Havn måtte nøjes med et overskud på 5,1 mio. kr. sidste år mod 17,3 mio. kr. i 2006. - Resultatet ser fornuftigt ud, når man kender hele fortællingen, for der er gode forklaringer på, hvorfor overskuddet ikke blev større sidste år, siger Jens Kirketerp Jensen Det skyldes ikke mindst ekstraordinære udgifter til oprensning samt havarier hos færgerederierne og dermed mindre gods. Det har betydet, at havnen har udskudt småinvestering på drift- og udstyrssiden.