Mariagerfjord

Vejstriden

Striden står om Andrupvej 13, hvor Mads Møller Hansen har bygget ny villa. Problemer er, at hus og have ligger på hver sin side af den private fællesvej. En ny udkørsel fra fællesvejen blev godkendt af teknisk udvalg i december 2001, men det blev samtidig meddelt, at man ikke påtænkte at give tilladelse til nedlæggelse af vejens nuværende forløb. I juli søgte ejeren gennem sin advokat om tilladelse til midlertidig lukning af fællesvejen, men det er en lukning, naboerne protesterer mod. 13 august afviste byrådet at tillade lukning af vejen. Syv stemte for, syv imod. Inger Winther, undlod at stemme, men hun har nu begæret sagen sat til ny behandling på i byrådsmødet på tirsdag.