Frederikshavn

Vejsyn til kostprisen

Den bette mand slipper for at komme i klemme

Et beskedent gebyr på 2500 kr. dækker kun en brøkdel af de faktiske udgifter ved et ukompliceret vejsyn, der ofte løber op i 15.000-30.000 kr. Byrådet har derfor besluttet at annullere gebyret, så den faktiske udgift ved vejsyn fremover fordeles blandt de vejberettigede. Jens Hedegaard Kristensen (S) og Bent Bøgsted (DF) havde gerne set et loft over udgifterne, så "den lille mand" ikke kommer i klemme og bliver tromlet af de store i samfundet.