Velfærd eller...?

Det vil koste blod, sved og tårer, når regeringen i den kommende tid vil gennemføre det, der bedst kan betegnes som et anslag på velfærden i Danmark.

Allerede nu ser vi, hvordan vores folkeskoler, sygehuse, ældrepleje og børnehaver er kommet under regeringens sparekniv. En ny opgørelse fra Dansk Lærerforening viser f.eks., at der over hele landet skal nedlægges mere end 1000 lærerstillinger. Og ligesom man tror, at det næppe kan blive meget værre, smider regeringen og Dansk Folkeparti deres nedskæringsplan på bordet - og gennemfører den over stok og sten. En plan, som bl.a. indeholder en halvering af dagpengeperioden, forringelse i muligheden for voksen – og efteruddannelse og et loft over børnechecken. Hermed sender VKO kriseregningen videre til de arbejdsløse og landets børnefamilier på trods af, at det gabende store hul i statskassen er skabt af skattelettelser til de mest velstillede og en grådig finanssektor. Ingen ord kan beskrive hvor uretfærdigt og uacceptabelt, jeg mener dette er. SF og S vil ikke være med til at gennemføre uigenkaldelige forringelser af velfærden og tørre regningen af på børnefamilierne og de arbejdsløse, der i forvejen er pressede økonomisk. I stedet fortrækker vi at arbejde os ud af krisen, så alle yder en ekstra indsats for at fremtidssikre dansk velfærd på ansvarlig vis. Med vores økonomiske plan ”En Fair løsning” vil vi kickstarte dansk økonomi ved at sætte gang i energirenovationerne af bl.a. skoler og plejehjem, der vil skabe jobs og vækst. Og ved målrettede investeringer i grønne industrier og velfærdsteknologi vil vi skabe erhvervssucceser som fx vindmølleindustrien, der har erobret store eksportmarkeder. I stedet for at fyre og spare, vil vi således gøre alt for at skabe vækst og arbejdspladser nu og her. Arbejdsløshed er ufatteligt dyrt for samfundet, og derfor er det langt mere økonomisk ansvarligt at satse på vækst i stedet for fyringer. Når der er kommet gang i hjulene igen – og der på ny vil mangle arbejdskraft - vil vi bede danskerne om at arbejde 12 min ekstra om dagen med fuld løn. Og vi vil skabe incitament for, at de studerende i gennemsnit bliver et halvt år hurtigere færdige ved bl.a. at oprette ”hurtigspor”. Samtidig vil vi lade de rigeste danskere, banker og multinationale selskaber, bidrage lidt mere gennem skatten. En ny S-SF-regering vælger velfærd og vækst frem for nedskæringer og nulvækst. En Fair løsning vil lukke hullet i statskassen, stoppe nedslagtningen af vores velfærdssamfund og undgå forringelser af både dagpenge og efterløn. Det garanterer vi danskerne.