Velfærd ikke kun ydelser

Danmark har et helt enestående velfærdssamfund, som vi skal værne om. Vi har en række offentlige kerneydelser, som vi kan og skal levere til de mennesker, som har behov for det. Det kan f.eks. være pleje og omsorg til de ældre.

Men nogle gange glemmer vi, at velfærd ikke kun er offentlige ydelser og service. Det er i høj grad også personlige relationer og ansvar for hinanden. Hvis ansvaret for de ældres livskvalitet alene er et anliggende for det offentlige, så er vi blevet et fattigere samfund - ikke et bedre. Derfor har jeg taget hul på en debat om, hvordan vi kan sikre, at de pårørende bliver mere aktive i et samarbejde med det offentlige. Jeg har konkret foreslået, at pårørende skal inddrages, når livssituationen for det ældre familiemedlem skifter. Når man visiteres til praktisk hjælp derhjemme, når man skal i en ældrebolig eller på plejehjem. Man kunne skrive det tydeligere i Serviceloven og dermed sikre, at kommunen inddrog den ældres pårørende. Men jeg vil godt understrege, at mit forslag ikke handler om tvang. Har den ældre ikke lyst, skal de pårørende holde sig væk. Og det handler ikke om at tørre madlavningen eller gulvvasken af på niecen, så kommunen kan spare. Det handler derimod om at give ældre mere livskvalitet. Vi ved, at ensomhed ikke handler om at bo hjemme eller på plejehjem. Det handler om den nære kontakt til familie og venner. Om at spise sammen onsdag aften, se "Lægens Bord" i fællesskab eller gå en tur om søndagen. Og fællesskabet gælder ikke kun ældre. Pårørende til psykisk syge oplever ofte, at de slet ikke inddrages, når der træffes beslutninger om deres syge familiemedlemmer. Og vi ved også, hvor afgørende det er, at forældre tager et ansvar for deres børns opvækst, hvis ikke de skal ende som forstyrrede unge, der begår vold og hærværk. Heldigvis har danskerne gennemgående en stærk ansvarsfølelse. I Grundtvigs fædreland er det folkelige værdifællesskab fortsat stærkt. Det er faktisk en afgørende årsag til, at vi er verdens lykkeligste folk. Men i et individ-orienteret, fortravlet, moderne samfund kan den nemt svækkes. Derfor er det vigtigt, at vi er opmærksomme på, hvordan vi styrker båndene mellem mennesker i tilrettelæggelsen af den offentlige service.