EMNER

Velfærd misrøgtet

Tirsdag 14. september blev endnu en skelsættende dag for det parti der før 2001 var kendt under navnet "Venstre - Danmarks Liberale Parti".

Grunden til, at førnævnte dato vil gå over i historien som en mærkedag - er, at det blev dagen, hvor et af Venstres folketingsmedlemmer, Karsten Lauritzen, kasserede et af liberalismens grundsøjler, Det Frie Skolevalg. Han føjer nok en liberal sag til en perlerække af liberale mærkesager - frisind, tolerance og decentralisering - som Venstre har givet køb på eller blot kasseret i takt med skiftende folkestemninger! Det virker ikke videre troværdigt, når man påtænker, at Fogh, Løkke og Claus Hjort Frederiksen måtte kassere minimalstatstanken for at få regeringsmagten i 2001, og dernæst erkende Minimalstatsideologiens udanske - men liberale brugbarhed - for dernæst at misbruge det Socialdemokratiske velfærdsprojekt som løftestang til at genvinde magten i 2005 og 2007 på falske løfter om at Danskerne kunne få både skattelettelser og Velfærd! Resultatet af løftebrud på det økonomiske plan ses tydeligt her i september 2010 med et 80 milliarder kr. stort hul i statskassen, nedskæringer i folkeskolen, ældrepleje, børneinstitutioner! Ja faktisk samtlige kærnevelfærdsydelser! Der er dog to steder hvor Fogh, Løkke og Frederiksens neoliberalistiske Danmarksvision har virket effektivt, og det er på det forsvarspolitiske område hvor skiftende Venstre forsvarsministre har sat en ære i at misinformere - ikke blot befolkningen - men også folketing og forsvarsudvalget - i en misforstået mørkelægningsstrategi når det gælder oplysninger om krigsdeltagelsernes fejlslagne medvirkninger til overtrædelser af internationale konventioner i Irak og nu i Afghanistan Den miljøpolitiske dagsorden, socialdemokraten Svend Auken som en visionær miljøminister havde startet i 1990'erne, med visioner for mere vedvarende energi, et bæredygtigt landbrug, en renere og mangfoldig natur, og ikke mindst udviklingen af nye grønne arbejdspladser - de mange arbejdspladser vi mangler i dag - her slog den neoliberalistiske ideologi med et håndkantslag Svends miljøvision til jorden med et velrettet slag og dermed mistede Danmark den førerposition vi med Svend havde opbygget igennem 1990'erne! Tilbage står det Danske Velfærdssamfund nu kun med erindringen om Regeringspartiet Venstre, der misrøgtede ikke blot Velfærdsdanmark, men i høj grad også den sande Højskolevenstre ideologi, og når partiet ved næste valg glider ud i optionens glemsel bliver der forhåbentligt mange år og interne opgør til at sætte Partiet på Højskole-Venstresporet ellers må der med vælgernes forhåbentlige gode langtidshukommelse gå adskillige år før vi igen for en Venstre-ledet regering. Da de seneste ni år har været en alt for omkostningskrævende periode såvel økonomisk som medmenneskelig!