Velfærd på spil

VALG:Det står nu helt klart, at velfærdssamfundets overlevelse står på spil ved det folketingsvalg, som kommer i år. De massive forringelser af dagpengene, uddannelse og den kommunale velfærd, som blev konsekvensen af den såkaldte genopretningsplan, følges nu op af en hurtig massakre på efterlønnen, mens Lars Barfoed kræver indførelse af brugerbetaling på en lang række områder. Konsekvensen af regeringens politik er ikke "bare" voldsomme forringelse for almindelige danskere, men vil også øge arbejdsløsheden dramatisk og dermed stille krav om yderligere nedskæringer i fremtiden. I en situation, hvor De Radikale fungerer som regeringens nyttige idioter i oppositionen, må resten af oppositionen gøre det helt klart, at vi står for den modsatte linje af VKO. Enhedslisten har peget på, hvordan en aktivering af en lille del at de formuer, der i dag ligger passive hen i pensionskasserne, kunne sætte gang i en massiv grøn omstilling, som kunne skabe 60.000 nye arbejdspladser hvert år de næste fem år. Det er sådanne initiativer, der skal til, hvis vi skal sikre, at vi har noget at leve af i fremtiden og skabe forudsætningerne for fremtidens velfærd.