Velfærd sikres

Det afgørende er, om fremtidens velfærd kan sikres med SR's skatteloft!

Det er glædeligt, at Socialdemokraterne og De Radikale har besluttet at forkaste skattestoppet og erstatte det med et skatteloft, sådan som SF foreslog allerede i april. Og jeg kan se, at vi er enige om, at sikre almindelige danskere mod skattestigninger. Til gengæld er jeg stærkt i tvivl om, hvorvidt SR's udgave af skatteloftet vil gøre det muligt både at finansiere fremtidens velfærd og fastholde gældsafviklingen. Min tvivl er ikke blevet mindre af de uklarheder, som findes i SF's udspil. Herunder hvor mange penge de vil hente i lukning af skattehuller m.v. Fordelingsprofilen i SR's skatteudspil er samtidig helt uklar. Skal skattelettelserne især være rettet imod folk med store indkomster eller lave indkomster. Hvis Danmark skal klare sig i den globale konkurrence står vi over for store investeringer i en god barndom for alle børn, i uddannelse, forskning, erhvervsudvikling og forebyggelse på blandt andet på arbejdsmiljøområdet. Hertil kommer, at tre år med skattestop har ført til nedskæringer i velfærden ude i kommunerne, og skabt nye huller i det sociale sikkerhedsnet. Jeg vil opfordre Socialdemokraterne og De Radikale til at fremlægge hver deres konkrete plan for skatteindtægter, velfærdsudgifter og gældsafvikling i den kommende valgperiode - ligesom SF gjorde i foråret med "Ansvar for fremtiden - udviklingen frem til 2010.