Velfærden truet

60.000 unge under 30 år står uden job og den stigende ungdomsarbejdsløshed truer Danmarks velfærd.

Unges ledighed er steget med 116,5 procent det sidste år og kommunerne står over for en eksploderende ungdomsarbejdsløshed. SF vil knokle for, at ledigheden blandt unge ikke bider sig fast. Det må ikke gå, som vi så det i 80’erne, hvor unge blev til voksne i arbejdsløshedskøen med behov for offentlig forsørgelse. 7000 unge kan ikke blive færdige med deres uddannelse, fordi de mangler en praktikplads. Det er uholdbart. Vi bør kræve af de virksomheder, der tjener gode penge på at sælge deres ydelser til det offentlige, at de opretter praktikpladser. Det er simpelthen hovedløst, at regeringen ikke for længst har reageret på de unges desperate situation, som SF adskillige gange har råbt højt om på Christiansborg. Men for døve ører. I stedet har regeringen valgt at bruge penge på skattelettelser, der mest af alt har gavnet folk med velbetalte job. Penge, som SF ville have investeret i bl.a. renoveringer af plejehjem og skoler, og som ville have skabt jobs til arbejdsløse håndværkere. Flere danske jobs betyder jo også flere muligheder for de unge. Samtidig kunne renoveringerne sikre mere energirigtige bygninger, så samfundet skaber store besparelser på sigt. De unge i Danmark har behov for bedre uddannelse, flere praktikpladser og investeringer i jobs er den oplagte vej uden om et kæmpe hul i statskassen og en masse personlige tragedier for en række unge. Vi har behov for mere fleksible uddannelsestilbud, som bl.a. kan inddrage produktionsskoler, ungdomsskoler, højskoleophold, erhvervsgrunduddannelsen osv. Kun med mangfoldige tilbud kan uddannelsesforløbet tilpasses individuelt til de unge. De unge har brug for noget at rive i. De har behov for udfordringer, som forbedrer deres CV, deres evner og deres muligheder for at få et job. Det store frafald på især de tekniske skoler skal også mindskes ved at knytte større kontakt mellem skole og elever. Færre elever i klasserne, mere vejledning og flere sociale arrangementer betyder, at rådvilde unge ikke dropper ud. Hvorfor vente med at sætte ind til det er for sent? Unge står med hjertet i hænderne og håber på at få en uddannelse og et job. SF vil ikke vente på, at opturen skal komme af sig selv. Nej, vi har arbejdshandskerne på og vil selv være med til at skabe den. Og det kan ikke gå for hurtigt! Vi har redskaberne til at gøre noget ved ungdomsarbejdsløsheden. Derfor har regeringen ingen grund til at sidde stille og håbe på, at finanskrisen blæser over. Nej, SF vil selv være med til at skabe vækst og udvikling. Lad os komme i gang med det samme!