EMNER

Velfærdshus delte sognet

Menighedsråd i Skarp Salling står fast på placering af nybygning, selv om knebent flertal på borgermøde sagde noget andet

Huset bliver liggende, hvor menighedsrådet vil have det lagt. Det blev udkommet af onsdag aftens borgermøde i Salling Forsamlingshus, hvor placeringen af et velfærdshus til kirken har delt borgerne. Skarp-Salling Kirke skal opføre en såkaldt velfærdsbygning, og det er faldet en del for brystet, at menighedsrådets placering af det delvis kan skjule udsigten til kirken væk fra vejen. Menighedsrådet vil placere bygningen på den nuværende parkeringsplads vest for kirken og dertil leje lidt ekstra jord til ny parkering. Noget der kan lade sig gøre for et budget på knap 2,2 million kroner. Tre lokale modstandere af ideen indkaldte derfor til borgermøde i håbet om, at få flyttet huset syd for kirkediget, hvor den gamle skole lå. En grund der er til salg for knap 1,3 million kroner. Debatten om husets placering delte også borgerne på aftenen. En afstemning i hele salen viste et mindre flertal for at flytte velfærdsbygningen. 19 var for dette, 18 imod, mens tre undlod at stemme. Meningsafgivelsen kom dog ikke til at betyde noget. Formanden for menighedsrådet, Helle B. Engemann, stod fast: - Vi har set på alle muligheder og hensyn. Dette er ingen hovsaløsning, siger hun. Og ingen havde ønsket at deltage i menighedsrådets møder, der er offentlige, når sagen blev behandlet, kunne hun fortælle. Menighedsrådets holdning blev bakket op af to medlemmer af provstiudvalget, der har godkendt beslutningen. En af de to, Arne Kjøller, støttede menighedsrådet i, at beslutningen om husets placering var taget på et lovmæssigt rigtigt grundlag og derfor ikke kunne ændres. Han undrede sig over at borgere prøvede at presse en anden beslutning end menighedsrådets igennem. En af initiativtagerne til mødet, Poul Munk, afviste dog, at man søgte at så splid i befolkningen ved at forsøge at flytte huset. Han så det som en chance for menighedsrådet til at få fuld opbakning til projektet, sagde han. Mødet sluttede i god ro og orden, og selv om de ikke var enige i menighedsrådets beslutning, lovede Poul Munk at bakke det nye velfærdshus op, selv om han ikke var enig i placeringen. Menighedsrådsformand Helle B. Engemann lovede at tage borgernes holdning til efterretning men understregede atter, at beslutningen om huset stod ved magt. Initiativtager Poul Munk ser sagen som færdig. - Vi ville at folks holdning skulle kunne ses, og det er lykkedes. Vi tre kan ikke gøre mere, siger han.