Velfærdskroner til fire projekter LANDDISTRIKTSPULJEN: Velfærdsministeriet donerer 3,9 mio. til Nordjylland, heraf 335.000 til Rebild Kommune

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Ternd­rup hal­len og svøm­me­hal­len skal efter pro­jekt­grup­pens pla­ner mo­der­ni­se­res og frem­over rum­me man­ge an­dre ak­ti­vi­te­ter for hele fa­mi­li­en som et fæl­les idræts- og kul­tur­cen­ter. Ar­kiv­fo­to: Micha­el Koch

REBILD:Velfærdsministeriet har netop uddelt 19,7 mio. fra Landdistriktspuljen. I region Nordjylland har 30 aktuelle projekter fået tildelt en økonomisk støtte på 3,9 mio., heraf fire i Rebild Kommune med et samlet beløb på 335.000 kr. Forsamlingshus opgraderes Største bevilling i Rebild Kommune er tildelt Siem Forsamlingshus. Projektmagerne her har fået doneret 105.0000 kr., der skal anvendes til at forbedre landsbyens forsamlingshus ¿ Vi gerne vil have bygningen opgraderet for at den kan være ramme for endnu flere fælles aktiviteter ud over de nuværende så som fællesspisning, fester og dilettant, nemlig mindre musikarrangementer og vise- og foredragsaftener, forklarer Jens Stevn fra projektgruppen. Hal med flere funktioner Både Terndrup Idræts- og Kulturcenter og Landsbyrådet for Rebild Kommune og har hver modtaget 90.000 fra landdistriktspuljen. Projektmagerne i Terndrup ønsker at landsbyens idræts- og svømmehal bliver gjort mere nutidigt og moderne. ¿ Der er trods alt tale om en 40 år gammel hal og 25 år gammel svømmehal. I forbindelse med en tiltrængt modernisering kombineret med en regulær udvidelse vil vi i projektgruppen også gerne skabe rammer for flere funktioner for brugerne, så ikke alt drejer sig om idræt, pointerer Karen Elbæk, der er projektleder. Her tænkes der blandt andet på et motionscenter, en ny mødesal som ramme for foredrag og teater, en squashbane samt en udendørs multibane. ¿ Stedet skulle gerne fremover være ramme for hele familiens forskellige aktiviteter på samme tid uden at ikke alle nødvendigvis behøver et medlemskab, men hvor betaling er et alternativt, forklarer Karen Elbæk og tilføjer: ¿ I projektgruppen har vi også planer om oprettelse af kreative aktiviteter for foreningsløse børn og unge, der ikke dyrker fodbold eller håndbold eller er spejdere for ad den vej at give dem en ramme for et socialt fællesskab . De 90.000 i støtte fra Landdistriktspuljen skal ifølge projektlederen benyttet til analysearbejde, blandt andet et fremtidigt driftsbudget, omfang af aktiviteter og udarbej- delse af råskitser for halprojektet. ¿ Dette baggrundsmateriale skal vi så senere bruge som grundlag for vores dialog med byrådspolitikerne om projektets realisering, tilføjer Karen Elbæk. Fælles landsbyportal Landsbyrådet har søgt om økonomisk støtte til oprettelse af en fælles Landsbyportal. ¿ Efter planen skal hver enkelt landsby her have en side hjemmeside hver, som de selv får ansvaret for at redigere løbende, forklarer John Sørensen som formand for Lands-byrådet for Rebild Kommune. Efter planen går arbejdet med at etablere landsbyportalen i gang efter sommerferien. Det samlede budget for projektet lyder på 178.000, så der nu skal søges hos andre fonde om støtte. Sidste bidragmodtager er Rold Skov Filmfestival, der har fået bevilget 50.000 kroner i støtte. De skal ifølge projektleder Uffe Westerberg fra Rold Skov Natur- og Kulturcenter anvendes til en planlagt filmfestival i week- enden 19. og 20. sep- tember i samarbejde med Kinorevuen i Skørping. Her vil de udvalgte film blive vist kombineret med en open air filmfremvisning i skoven lørdag 20. september om aftenen ved St. Økssø.