Lokalpolitik

Velfungerende center lukkesBEKLAGELSE: Henning Jørgensen (SF) tvivler på, at beslutningen er den rigtige

Henning Jørgensen - vil holde øje med, at kommunerne ikke slækker på opgaverne.

Henning Jørgensen - vil holde øje med, at kommunerne ikke slækker på opgaverne.

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND:Sammenlægningsudvalget i Brønderslev-Dronninglund Kommune har sagt god for, at Miljøcenter Vendsyssel lukkes. Det skete dog ikke uden en kommentar. Henning Jørgensen (SF) sagde, at det altid er beklageligt, når en velfungerende virksomhed lukkes. Dronninglund Kommune er medlem af Miljøcenter Nordjylland. Derfor har man besluttet at centret nedlægges efter førstkommende regnskabsafslutning. Miljøcentrets medarbejdere er overdraget til det private firma Orbicon sammen med de opgaver, som kommunerne allerede havde bestilt til at udførelse i miljøcentret i 2006. Ca. halvdelen af medarbejderne fortsætter efter 1. januar 2007 i Orbicon, mens resten overflyttes til de tidligere medlemskommuner. Dronninglund Kommune har ikke hjemtaget medarbejdere. Teknik- og miljøudvalget i Brønderslev Kommune har på et møde for et par uger siden behandlet sagen om fremtiden for Miljøcenter Vendsyssel, som Brønderslev Kommune er medlem af. Og teknik- og miljøudvalget vil foreslå Brønderslev Byråd at Miljøcenter Vendsyssel opløses, at kommunens egen andel af medarbejdere hjemtages, og at prøvetagning udliciteres. Teknisk direktør foreslår, at den nye kommune fra 1. januar 2007, efter opløsning af miljøcentrene, selv udfører opgaverne, men hvor det af ressourcemæssige eller kompetencemæssige årsager ikke er muligt, løses opgaven eksternt af rådgivende firmaer eller akkrediterede laboratorier. Henning Jørgensen: - Jeg er ikke helt sikker på, at det er fornuftigt, det, der sker. Jeg vil holde øje med, om man foretager den kontrol, der skal til. For Brønderslev-Dronninglund Kommune indebærer det, at der kommer én medarbejder. - Tag godt imod medarbejderen, lød opfordringen fra Henning Jørgensen. Arne M. Jensen (S) pegede på, at der er andre, der træffer beslutningen for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Bendt Danielsen fra Borgerlisten sagde, at der skal være mulighed for at tilkøbe ydelser. Også sammenlægningsudvalget i Ny Hjørring Kommune har sagt god for at lukke Miljøcentret.