- Velfungerende køkkener nedlægges

Social- og sundhedsudvalgets indstilling om fremtidig madlevering i Jammerbugt Kommune betyder, at allerede velfungerende køkkener bliver nedlagt til fordel for Det Danske Madhus.

Social- og sundhedsudvalgets indstilling til økonomiudvalget om fremtidig madlevering i Jammerbugt Kommune betyder, at allerede velfungerende køkkener på bl.a. Birkelse og Aabybro Plejecentre bliver nedlagt til fordel for Det Danske Madhus, der ejes af Dagrofa. Al snak om, at det er vigtigt at bevare duften af mad, nærhedsprincippet og beboerdemokrati bliver tilsidesat for at spare lidt håndører. Mon vi fremover kan beslutte at vi vil grille til middag fordi vejret er godt?? Nej vel. vi får mad leveret til småtspisende ældre i bulkposer - frisk og lækkert, ik"? Mon vi stadig kan bestille en "ekstra fin menu" en gang om måneden, så vi kan holde fællesspisning med øl, rødvin og musik. Eller vil det blive til ekstra betaling for den enkelte beboer, der i forvejen ikke har meget tilbage, når husleje, mad og servicepakker er betalt. Får vi mon en ny kvalitetsstandard??? Hvis det efterhånden kan kaldes kvalitet? I forvejen er alt jo nøje målt og vejet i.f.t. hvad man som beboer kan få uden ekstra betaling. Thyra Frank var for kort tid siden på besøg i kommunen - hvor hun paradoksalt nok - roste kommunen for sin fremsynethed i forhold til at man havde opfordret plejecentrene til at byde ind på madlavningen. Det gjorde otte af os - vi har brugt mange penge, mange mandetimer og rigtig meget knokkelarbejde for at kunne aflevere et godt - for beboerne godt "bud" men det er der ikke taget meget hensyn til. Politikerne kan ikke i efteråret opfordre til vi deltager - gentage det når licitationen kommer - og så bagefter ignorere os med bl.a. henvisning til leveringssikkerhed. Vi har på Aabybro Plejehjem leveret mad til tiden i over 30 år. Så må vi lige bede om lidt respekt. Jeg håber meget at økonomiudvalget vil tage hensyn til vore beboere og de vælgere der har stemt på dem fordi de lovede noget andet.