Velholdt ældre skude søger livsledsager

Ikke nok at kutter er bevaringsværdig - der skal penge til at redde den

FREDERIKSHAVN:Strandbykutteren "Hanna" ser lidt affældig ud ,som hun ligger i fiskerihavnen i Frederikshavn med styrhuset delvis afmonteret. Hun er repareret med plader på siden. Agterdækket er fyldt op med plasticdunke, brædder fra lastrummet, rør og slanger. Ved nedgangen til lukafet står skidtspanden. Men hun er bevaringsværdig. Det har Skibsbevaringsfonden fastslået. "Hanna" er nemlig velholdt og helt igennem kram - bygget af egeplanker på egespanter. Alligevel er der stor sandsynlighed for, at hun ender som skrot. W. Klitgaards Bådelaug har købt skibet af fiskeskipper Flemming Axelsen, Strandby, efter han har fået ophugningsstøtte. Bådelauget ser gerne, at kutteren bliver bevaret, men har også den bagtanke at flytte motoren over i "Klitgaard." - Vi ville selv være gået i gang med at renovere "Hanna", hvis vi ikke havde haft "Klitgaard." Men vi har nok at gøre med at vedligeholde vores eget skib, siger formanden for bådelauget, Laurits Nielsen. Bådelauget havde i stedet aftalt med Værftshistorisk Selskab, at det skulle overtage "Hanna". Men aftalen bristede, da Skibsbevaringsfonden ikke ville udstede et forhåndstilsagn om at støtte renoveringen. - Derfor turde vi alligevel ikke, siger Ib Bjørn Poulsen, Værftshistorisk Selskab. Værftshistorikerne er allerede i gang med at renovere et andet veteranskib, "Gnisten". "Hanna" er bygget på Hjørnets Værft i Strandby i 1938. Den har snurrevodskutterens karakteristiske hæk, der hænger ud over vandet. Det giver ekstra plads til at håndtere voddet. "Hanna" har deltaget i Englandsfiskeriet og landet nordsøtorsk, pighvar og rødspætter i Grimsby og vestjyske havne . Dengang var besætningen på fire-fem mand. Siden blev "Hanna" rigget om med trawl til industrifiskeri i Kattegat. Det kunne klares med tre mand om bord. - De senere år har vi kun været to, fortæller Flemming Axelsen. Dyrt at renovere Laurits Nielsen, formand for W. Klitgaards Bådelaug, siger, at bådelauget vil tilbyde institutioner, foreninger og private at overtage skibet. Derfor vil dets data nu blive rundkastet via Træskibsejernes Sammenslutning og Sammenslutningen af mindre erhvervsfartøjer. Også træskibssammenslutninger i Norge og Sverige skal informeres. - Men hvis der ikke er nogen, som vil købe skibet eller have det foræret, så lader vi det hugge op, selv om det koster penge, siger Laurits Nielsen. - Vi har ikke råd til andet. Der følger en række bindinger med skibet. Det må ikke bruges til fiskeri, fordi staten har givet ophugningsstøtte. En ny ejer forpligter sig til at sætte skibet i stand efter Skibsbevaringsfondens anvisninger. Det kan nemt løbe op i 4-5 mio. kr. at renovere fartøjet og få det til at opfylde sikkerhedskrav for passagersejlads, skønner han. Motor til Klitgård Skulle det ske, at skibet ender med blive hugget op, så har Klitgårds Venner alligevel haft fordel af købet ved at sikre sig en billig motor til foreningens eget skib. "Hanna"s Volvo Penta motor står foreningen i beskedne 40.000 kr. og er fornylig totalrenoveret for det dobbelte. "Klitgaard" er ganske vist udstyret med en ægte frederikshavnermotor fra Brdr. Houmøllers motorfabrik. Problemet med den er, at den med sine 11 tons er alt for tung til "Klitgaard". Motoren presser spanterne ud fra kølen. Det kan med tiden føre til en kølsprængning, forklarer Laurits Nielsen. Den risiko kan elimineres med Penta-motoren, som kun vejer 1,5 tons. Laurits Nielsen sætter en foreløbig frist til maj 2005 for at finde en ny ejer, som vil sikre "Hanna"s otium.