Velkommen betyder velkommen

Landmandspar ved Tornby arbejder for størst mulig åbenhed omkring landbruget - samfundskontakt en livsstil

Arbejdsmarked 13. september 2002 08:00

TORNBY: "Alle er velkomne", skulle vi endelig hilse og skrive. Selvfølgelig - er det ikke netop meningen med Grøn Søndag, landbrugets store åbent hus-arrangement på søndag. Jovist, men for Esther og Niels Ole Volhøj i Tornby er det vigtigt at få understreget. Åbenhed omkring landmandens hverdag og vilkår skal tages alvorligt , mener de, og for parret på Risdal har samfundskontakten næsten udviklet sig til en livsstil. Her er "velkommen" et ord med indhold. - Det billede, folk får af landbruget gennem fjernsynet, er så negativt. Det handler om gift og gylle, om lugt og om grise, der står bundet. Men billedet passer ikke, det er i hvert fald unøjagtigt, og de evigt gentagne historier føles så belastende for os i landbruget. Selvfølgelig er der skiderikker, som ikke viser respekt for omgivelser og regler, men det er ikke det almindelige, fastslår Esther Volhøj. I dag er ingen landmand er interesseret i at sprede flere kemikalier end højst nødvendigt. Vi er jo også forbrugere. Og forresten er det alt for dyrt. Tidligere, da kemikalier var billige, og man ikke vidste så meget, blev de nok brugt mere rundhåndet. Men ikke nu, siger hun. Med respekt og gensidig anerkendelse af hinandens vilkår, når man langt, mener parret. Nogle af gården marker støder helt op til Tornby Kirke og altså tæt ind til byen, men også her skal der spredes gylle, og det kan ikke undgå at lugte. - Men nogle dage i forvejen skriver vi en seddel og deler ud i hele nabolaget med oplysninger om datoer og anbefaling om at lukke vinduer og holde vasketøjet inde, og i stedet for sure miner, har vi fået ros, fortæller Niels Ole Volhøj. Esther og Niels Ole Volhøj begyndte på Risdal for 27 år siden. Da var der husdyr og landmandskolleger på de fleste ejendomme rundt om dem. I dag er der vel fire i hele Tornby Sogn, som lever af deres landbrug, to kvægbrugere og to svineproducenter. Det skaber afstand. I gamle dage kunne københavnske feriebørn komme på landet, og til deres skræk opdage, at i Jylland var mælk en væske, der kom ud af koens patter. Det vil næppe et barn i Tornby være i tvivl om, men ellers kan Niels Ole Volhøj konstatere, at rigtigt mange børn, selv her i et landsogn, er fremmede overfor landbruget. Han har gennem mange år været gæstelærer i folkeskolen og har kunnet følge udviklingen. - At skabe indsigt og forståelse for landbruget er blevet en kamp op ad bakke, synes han. Sagen er jo, at stadig færre mennesker i Danmark møder landbruget i deres hverdag, andet end som forbrugere af mad og natur. Også indenfor landbrugets egne rækker er der kommet større afstand. Esther Volhøj indrømmer, at hun aldrig har sat sine ben i stalden på en af de nye, kæmpemæssige svinefarme, blot kigget ind ad vinduet et sted. Man skal jo klædes helt om - og der lugter jo, bemærker hun. Køer på stald Niels Ole og Esther Volhøj har køer. Da de var unge, byggede de stalden ud til dobbelt størrelse, 70 køer. Det var voldsomt dengang. Det er stadig over gennemsnittet, men som produktionsejendom er den lille. Den er heller ikke så moderne længer. Køerne står bundet. I nye stalde går de løse. Men her er en god atmosfære, og målt på ydelse og sundhed trives Risdals sortbrogede køer godt. - De kommer ikke på græs, og det vil nogen sikkert stille sig kritisk overfor. Men det er alt for stort et arbejde i så stor en bindestald. Sådan er virkeligheden, og det er jo bedre at forklare det end at skjule det, siger Niels Ole Volhøj. Han tilføjer, at både kvier og goldkøer (køer, som i de sidste uger inden kælvning ikke bliver malket) kommer på græs om sommeren. Goldkøerne går også løse og kælver i en boks, hvor de kan bevæge sig frit. Der er ingen planer om at bygge ny stald. Når man er i 50-erne, og ingen af børnene har planer om at overtage gården, give man sig ikke ud i investeringer af den størrelse. Den skal være dobbelt så stor, for at forrente investeringen, og det vil kræve tilsvarende mere jord, næppe muligt at købe for penge på Tornbyegnen. Godt landmandsliv Esther og Niels Ole Volhøj glæder sig over dét, de har, et godt landmandsliv sammen. Esther har været på arbejdsmarkedet i 20 år og sluttede med at tage en køkkenassistentuddanelse, men valgte i stedet at arbejde hjemme. - Det har givet en meget roligere og mindre stressfuld tilværelse for os begge, fortæller hun. Malkekvæg betyder fast arbejde. To gange to timer om dagen med malkemaskinerne, alle dage året rundt, fodring, kalvepasning. Desto vigtigere bliver kontakten til verden udenfor, og familien Volhøjs kontaktnet er stort. I 20 år havde de landbrugslever fra udlandet på udveksling, især fra Irland, New Zealand og Australien, og mange af dem har de stadig forbindelse med. De har netop været til bryllup i Irland, og i den uges ferie har en vikar passet gården. I nogle år var Risdal besøgslandbrug, hve dag hele sommersæsonen kunne gæster kigge indenfor og følge arbejdet på gården. Det blev nu for krævende, der skulle jo være ryddet op altid. Men der kommer stadig masser af mennesker på gården. Et hjørne bag haven er indrettet til naturlejrplads og er med på Dansk Cyklistofrbunds kort, og ud over markerne langs med læhegn er der lagt en såkaldt trampesti , landbruget tilbud til offentligheden om bedre adgang til det åbne land. Kontakten til andre landmænd kom tidligere automatisk, hen over markskellet. I dag må den arrangeres, og parret fortæller med begejstring om erfa-gruppen, en kreds af kvægbrugere fra Hjørring-egnen, der mødes en gang om måneden om både faglige og social emner. Søndag gælder det samfundskontakten, og Volhøjs er forberedt på at give gæsterne den bedste modtagelse. En halv familiemedlemmer har tilbudt deres hjælp, og som led i arrangementet vil naturvejeleder Torben Stæhr fraTornby Klitplantage og tidligere kvægavlskonsulent Børge Holst, Hjørring, lede en vandretur ud over markerne, forbi læhengnene og videre til naboen, Else og Kurth Larsen, Dalgaard i Tornby, der også har åbnet hus på Grøn Søndag.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...