Energiselskaber

Velkommen ind i varmen i Gedsted

Biogas og tagselvbord var på programmet på Gedsted Varmeværk

Lars Sti­sen (tv) og Tom­mi Øs­ter­gaard ved en af var­me­vær­kets sto­re mo­to­rer. Foto: Lars Pau­li

Lars Sti­sen (tv) og Tom­mi Øs­ter­gaard ved en af var­me­vær­kets sto­re mo­to­rer. Foto: Lars Pau­li

GEDSTED:Når man i 50 år har sørget for, at en hel bys beboere kan holde varmen, skal man fejres på behørig vis. Og da det netop er, hvad Gedsted Varmeværk har gjort, skulle den runde dag naturligvis markeres i fredags. - Normalt er varmeværket låst af, men nu holder vi åbent hus, og man kan komme ind at se hele værket. Desuden byder vi på tagselvbord, siger formand Lars Stisen. Og selv om man har 50 år på bagen, kan man godt følge med tiden. Fra omkring nytår skal Gedsted Varmeværk derfor fyre med biogas, som skal leveres via en rørledning fra en nærliggende gård. Varmen bliver billigere - Ud over at fejre jubilæet vil vi også gerne benytte lejligheden til at fortælle borgerne om vores nye biogasprojekt. Vi kommer til at få biogas direkte fra et større landbrug godt en kilometer herfra. For de omkring 425 forbrugere betyder det, at hver husstand i gennemsnit kommer til at spare 2000 kroner i varmeforbrug, siger Lars Stisen. Varmemester Tommi Østergaard regner da også med, at de billigere priser vil lokke flere forbrugere til. - Set i forhold til vores nabobyer, er prisen på varme i Gedsted meget rimelig. Vi regner med, at biogassen til enhver tid vil ligge 20 % under prisen på naturgas, siger Tommi Østergaard. Lugten bliver på landet Gennem årene er der sket store ændringer på varmeværket. Man er gået fra oliefyring til naturgasfyring, og i 1994 blev Gedsted Varmeværk til et kraftvarmeværk. Men skiftet til biogas kommer ikke til at resultere i de helt store forandringer. - Vi skal kun ændre gasrampen, som regulerer den mængde gas, som føres ind i motorerne. Selve biogasanlægget er noget, som landmanden står for. Der vil heller ikke være lugtgener forbundet med overgangen til biogas, lover Tommi Østergaard. Formand Lars Stisen regner da også med, at Gedsted Varmeværk kommer til at fejre flere jubilæer. - Fremtiden ser lys ud, selv om man aldrig helt kan vide, hvad der kommer til at ske. Men sammenlignet med de traditionelle, gasfyrede varmeværker ligger vi godt, siger Lars Stisen.