Velkommen på Østre Skole

Skolevæsen 8. december 2007 05:00

SYNSPUNKT Af Bjarne Schultz Ribesvej 17, Thisted, skoleinspektør på Østre Skole i Thisted SKOLE: I forbindelse med Thisted Dagblads omtale af Østre Skole har jeg fået en del spørgsmål. Nogle har misforstået artiklen, og andre har været uforstående over for omtalen. Jeg vil gerne her prøve at forklare sagens sammenhæng. Først vil jeg dog gerne slå fast, at vi på Østre Skole har masser af glade og dygtige børn, der er som alle andre børn i kommunen. De kommer fra mange forskellige slags hjem, ganske som på andre skoler. Eleverne på Østre Skole klarer sig som andre elever i kommunen. De har karakterer lidt over landsgennemsnittet og de fleste fortsætter i en ungdomsuddannelse. Ekstra pres På Østre Skole har vi også et personale, som arbejder på at nå skolens målsætning om, at alle elever skal have en optimal skolegang, både hvad angår trivsel og indlæring. Der er selvfølgelig elever, som har forskellige vanskeligheder. Det er lærerne og pædagogerne gode til at tage hånd om, men det kan være et langvarigt og anstrengende arbejde at nå gode resultater også for disse elever. Det er i sådanne situationer, at personalet bliver ekstra presset. Samtidig kan jeg sige, at når eleverne opnår gode resultater, skyldes det et godt samarbejde mellem eleverne, forældrene og personalet. Jeg har i et brev fra 1. december sidste år omtalt fem forhold på skolen, som medvirker til, at medarbejderne i perioder er meget pressede i deres arbejde. ] Den første problemstilling, der er omtalt i brevet fra 1. december 2006, handler om skolens specialklasser. I klasserne er der 64 elever fra hele kommunen, som har brug for særlig støtte og hjælp. Nogle af eleverne har specielle problemer, som kræver en helt speciel pædagogik. Skal skolen tilgodese disse elever, er der brug for ekstra ressourcer. I dag arbejder personalet hårdt for at hjælpe alle elever på den bedste måde. ] Eleverne fra specialklasserne har deres egen afdeling af skolefritidsordningen. Det er den anden problemstilling. Her er forholdene blevet en smule bedre efter 1. august 2007, hvor normeringen i specialskolefritidsordningen og tildelingen af støttetimer giver mulighed for en god eftermiddag for børn og personale. ] Den tredje problemstilling handler om skolens juniorklub for elever fra 4. til 7. klasse. Klubben er etableret for nogle år siden som en forebyggende foranstaltning i skoledistriktet. Dengang regnede man med 40 tilmeldte børn. Da ikke alle forventedes at komme hver dag, blev normeringen en pædagog i 30 timer og en pædagogmedhjælper i 20 timer. Juniorklubben er blevet en stor succes. I dag er der ca. 70 børn, men ikke flere penge til mere personale. Nogle gange må personalet ligge vandret for at tilgodese alle børnene. I mange tilfælde kan de kun optræde som ¿politi¿ og gribe ind, hvis der sker noget forkert. Det optimale er, at personalet kan igangsætte positive aktiviteter for børnene og have tid til at tale med de enkelte børn, som har særlige problemer. Vanskelig opvækst ] Den fjerde problemstilling handler om børn i skoledistriktet, som har vanskelige opvækstvilkår. Personalet på Østre Skole er meget dygtigt til at arbejde med de problemstillinger, som børn med en svag social baggrund har. Men vi kan ikke gøre det alene. F.eks. vil et nærmere samarbejde med familieafdelingens sagsbehandlere være ønskeligt og nødvendigt, hvis man sammen skal gøre noget for børnene og familierne. Vi har f.eks. før foreslået, at skolen fik tilknyttet en socialrådgiver, som kom regelmæssigt på skolen. Ligeledes kunne det være fint, hvis skolen havde mulighed for dagligt at tilbyde lektiehjælp med en lærer. Den sidste problemstilling drejer sig om tosprogede elever. Her får skolen en ekstra tildeling af timer, så man kan tilgodese den faglige udvikling. Men i nogle tilfælde kan der også være andre problemer i forbindelse med tosprogedes skolegang. I første omgang besluttede Børne-, familie- og kulturudvalget, at der skulle laves en undersøgelse på Østre Skole. Pædagogisk Udviklingsafdeling sluttede undersøgelsen lige før sommerferien og fremkom med de 10 punkter, som var nævnt i artiklen i mandags, og som kan læses på kommunens hjemmeside under dagsordenen for BFK-udvalget. Pædagogisk Udviklingsafdeling skriver bl.a. også følgende om personalet på skolen: ¿Men det er samtidigt et gennemgående karakteristisk træk, at der ikke er en opgivende holdning og stemning. Tværtimod eksisterer en stor vilje og et solidt engagement for at igangsætte initiativer, der vurderes at bedre arbejdsmiljøet på skolen. Ligeledes konstateres et ønske om at kunne tilbyde et kvalificeret tilbud til børn, der har et særligt pædagogisk behov¿. Yderligere formuleres der en tydelig opbakning og loyalitet overfor skolens ledelse. Arbejder videre På et møde i sommerferien blev det aftalt, at skolen arbejder videre med de første fem punkter i samarbejde med Pædagogisk Udviklingsafdeling. De sidste fem punkter koster penge. Det er derfor nødvendigt, at forvaltningen og udvalget deltager i disse problemstillinger. På udvalgsmødet i tirsdags startede dialogen om problemerne.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...