Lokalpolitik

- Velkommen til Danmark

Kommunen indfører brugerbetaling på sprogundervisning til udlændinge, der ikke er flygtninge

SKØRPING: Dansk Folkepartis Mogens Schou Andersen var begejstret, socialdemokraten Mette Busk syntes bare det var dårligt, hendes partifælle Henrik Christensen og den radikale Leon Sebbelin var forargede, men flertallet i byrådet så mest på pengene, da det forleden vedtog at indføre brugerbetaling på sprogundervisning til udlændinge, der ikke er omfattet af integrationslovgivningen. Det betyder, at flygtninge, der kan forsørge sig selv, men som vil lære mere dansk på linie med EU-borgere og borgere fra nordiske lande skal betale 500 kroner for et såkaldt modul på sprogskolen. Au-pair personer, praktikanter, gæstestuderende og udlændinge uden for EU og Norden skal af med det dobbelte, mens højskoleelever og andre studerende skal betale 5000 kroner. Formanden for socialudvalget, der havde bragt forslaget til byrådet, Finn Sejrup Pedersen sagde på mødet, at det i 2003 ville have omfattet mellem fem og ti personer, hvoraf de fleste var ansat inden for landbruget. - Mellem 2500 og 5000 kroner om året, fnøs Leon Sebbelin, der indledte debatten sådan: - Ja, velkommen til Danmark, sagde han og kaldte det beskæmmende, at man vil opkræve penge fra ”gæster her i landet, der vil tilegne sig vort lidt vanskelige sprog”. Henrik Christensen mente, at der simpelthen er en dårlig signalværdi forbundet med gebyret, og Mette Busk syntes, at det er rigtig dårlig service, at opkræve gebyrer. - Jeg synes, det er et rigtigt godt forslag, sagde Mogens Schou Andersen og signalerede, at han godt ville have det til at gælde for flere udlændinge, end de nævnte. - Ja, ja Mogens, hed det fra Mette Busk, inden at socialudvalgetsmedlemmer med større eller mindre entusiasme argumenterede for, hvorfor udvalget har valgt at benytte sig af den mulighed, som en lovændring har åbnet for. Karen Margrethe Andersen (V) mente, at man godt kan betale for en ydelse, som hun håber er udmærket, og Flemming Møller Mortensen sagde, at forslaget skulle tages som udtryk for, at socialudvalget tager den økonomiske situation alvorlig. - Og den er alvorlig, sagde han, og fik opbakning fra sin udvalgsformand, der dog ikke brændte særligt meget for forslaget. - Hvis flertallet vil smide det væk, så for min skyld gerne, sagde Finn Sejrup. Han fortalte, at han generelt er modstander af brugerbetaling, men at han i dette tilfælde - set i lyset af den økonomiske situation på udvalgets område - ikke har større skrupler. Henrik Christensen betvivlede, at flygtninge, der måske var kommet til landet som analfabeter, efter tre år skulle være i stand til at betale for at komme på sprogkursus, men det skal de jo også kun, hvis de kan forsørge sig selv, forklarede Karen Margrethe Andersen. Hun troede generelt ikke, at gebyret vil blive aktuelt for ret mange. Det gjorde Finn Sejrup heller ikke, men han tilbød at undersøge det nærmere, indtil borgmester Børge Olsen tørt bemærkede: - Nu skal vi nødig sætte gang i en undersøgelse, der koster mere, end vi får ind.