EMNER

Velkommen til en dag i middelalderen

SÆBY:Sæby Museum inviterer søndag børnene indenfor til et middelalder-arrangement. Med udgangspunkt i Sæbys kloster, der i middelalderens slutning var knyttet til kirken, vil børnene stifte bekendtskab med munkenes hverdag, som den så ud i slutningen af 1400-tallet. Der berettes om klosterlivet, og museet sætter fokus på middelalderens bøger, der var en vigtig del af munkenes liv, i særdeleshed hos munke af karmeliterordenen, som munkene i Sæby tilhørte. Der bliver lejlighed til at se nogle af de genstande, der gennem tiden er dukket op ved arkæologiske udgravninger på klosterets område, og som ikke er udstillede til daglig. - Før den moderne bogtrykkerkunst blev opfundet, måtte alle bøger skrives i hånden. Man skrev på pergament, der var lavet af dyrehuder, som først skulle igennem en større forarbejdning. Bogproduktion var uhyre kostbar. Resultatet blev til gengæld derefter: Mange af de middelalderlige manuskripter er udsøgte med smukke billeder og snørklede bogstaver i forskellige farver, fortæller museumsassistent Ann-Louise Lentz. Børnene skal selvfølgelig også selv prøve at skrive med pen og blæk, og de vil blive undervist i at skrive de middelalderlige bogstaver, så de kan lave deres eget "middelalderdokument" og forsegle det med lak. - Vi skal også se på, hvordan munkene gik klædt, og børnene vil få mulighed for selv at prøve en kopi af en munkedragt samt se, hvordan munkene havde indrettet sig i scriptoriet, der var klosterets skrivestue, siger Ann-Louise Lentz.