Velkommen til Infrastrukturkommissionen

VEJPLAN:Jeg har i sommerens løb argumenteret kraftigt for udarbejdelsen af en ”Vejplan Danmark”, hvor vi en gang for alle får opgjort alle hængepartier for det statslige vejnet. Anledningen er der nu, hvor en stor del af amtsvejene overføres til staten som følge af strukturreformen. Hensigten er at få et samlet overblik over behovet for at fremme den trafikale mobilitet. Ikke kun på det eksisterende motorvejsnet. Af hensyn til en mere ligelig udvikling i Danmark skal planen også omfatte de dele af landet, der ikke er særligt begunstiget med vækstfremmede motorveje. Jeg er derfor yderst tilfreds med, at regeringen nu har nedsat en Infrastrukturkommission, der senest i august 2007 skal komme med en rapport om, hvordan vi dækker fremtidens transportbehov på veje og jernbaner. Så bliver der et solidt grundlag for de kommende politiske prioriteringer på området – samt hvordan vi finansierer den tiltrængte udbygning. Uddannelse og forskning er meget vigtig når vi skal klare os i den internationale konkurrence. Men en god infrastruktur med moderne og fremkommelige veje er også en afgørende forudsætning for fremtidens velstand. Og her er det vigtigt at minde om, at hele Danmark skal have del i den udvikling, som gode veje fører med sig - ikke kun hovedstadsregionen og de store byer langs Jyllands østkyst. En god plan er et vigtigt første skridt på vejen, specielt hvis planen følges op med politisk handlekraft. Velkommen til infrastrukturkommissionen!