Velkommen til Mariagerfjord Kommune

Fjordkommunens ansatte åbnede optimistisk med ”I Østen stiger solen op.”

Søren Østergaard
Borgmes­ter H.C. Maa­rup an­kom­mer til den før­ste ar­bejds­dag i den nye kom­mu­ne.Foto: Lars Pau­li
Lokalpolitik 3. januar 2007 05:00

MARIAGERFJORD: Flere hundrede kommunale stemmer sang i går den nye kommune i gang. Administrative ansatte samledes fra morgenstunden på de forskellige rådhuse til morgenkaffe og fællessang - 3500 ansatte er spredt over mange adresser. Med sangen kan vi skabe samhørighed, forklarede kommunaldirektør Bo Nielsen. Hans trænede, sangglade stemme gik forrest, da en lille snes medarbejdere satte sig omkring kaffebordet på det ny borgmesterkontor og sekretariat i Sdr. Kajgade i Hobro, der tidligere husede Hobro Kommunes tekniske forvaltning. Ingemanns smukke ”I østen stiger solen op” fyldte den trange kantine. Selv om skyerne gjorde morgensolen mat over fjorden udenfor, spredte sangen en optimistisk stemning og fornemmelse af, at en ny tid er begyndt. Nye møbler og udsigt Før morgensangen havde borgmester H.C. Maarup klokken 8.50 passeret den nyopsatte stander, som proklamerer, at huset i Sdr. Kajgade nu er hjemsted for Mariagerfjord Kommune. Han entrede sit nye hjørnekontor. Fra vinduerne på første sal kan kommunens førstemand skue ud over det farvand, som samler fire kommuner til én ny. - Godmorgen og velkommen til Mariagerfjord Kommune, sagde borgmesteren, da staben var samlet i kantinen. H.C. Maarup opfordrede til, at den nye begyndelsen i en ny kommune blev anledningen, hvor de gode erfaringer blev samlet, mens gamle, dårlige vaner blev efterladt. Han påskønnede den indsats, som de ansatte har lagt for dagen for at forberede fusionen. - Alle har lagt mange kræfter i, og nogle nok også i overkanten, sagde han og henviste til it-medarbejderne, som de sidste uger har knoklet for at få computere, systemer og telefoner til at virke. 60 timer om ugen Nytårsdag mødte 36 nøglepersoner ind for at gennemføre 32 forskellige prøver af edb-systemerne. Kun et enkelt kiks blev afsløret, og den fejl kunne hurtigt rettes. It-folkene har den sidste tid arbejdet i snit 60 timer om ugen. Selv om der var liv i de vigtige it-systemer, kørte de kommunale kontorer ikke på fuldt servicekraft. Faktisk holdt de fire borgerservicecentre på rådhusene i Hobro, Arden, Hadsund og Mariager lukket for at give de ansatte ro til at finde skriveborde og pakke flyttekasserne ud. Borgmester H.C. Maarup benyttede sin første arbejdsdag til en rundrejse til alle rådhusene. I Korsgade i Hobro rummes arbejdsmarkedsforvaltningen. I Hadsund holder sundhed og omsorg samt børne- og familieforvaltningen til, mens Mariagers gamle rådhus er hjemsted for kultur- og fritidsforvaltningen. Teknisk forvaltning er samlet i Arden.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...