EMNER

Velkommen til ny rente

NORDJYLLAND:Både landbruget og industrien hilser det nye rentefald velkommen. Ikke mindst for den vigtige danske svineproduktion, som har oplevet et drastisk fald i indtægterne siden efteråret, vil det betyde en kærkommen lettelse i kravet til indtjening. I eftåret lød Danske Svineslagteriers prognose på en gennemsnitspris på 8,50 kr. pr. kg slagtesvin for 2003. Med store fald i dollarkursen og dermed eksportindtjeningen har slagterierne netop nedskrevet prognosen med 11-12 pct. til ca. 7,50 kr. år - Med en gældsbyrde, der på fem år er vokset med 23 mia. kr., har enhver nedsætetelse af renten værdi, siger chefkonsulent Nicolaj Nørgaard, LandboNord. Landbrugets samlede gæld blev i 2001 opgjort til 183 mia. kr. Den er dog formentlig lettet siden denne opgørelse. Nicolaj Nørgaard fortæller, at der med den seneste rentenedsættelse er foretaget omfattende konverteringer af faste lån. Den ny formand for Dansk Industri i Nordjylland, personaledirektør på Sonofon, Kurt Weiss Christensen, betragter også rentenedsættelsen som et godt signal. - Det kan være med til at øge forbruget og dermed øge aktiviteten. Men for erhvervslivets egen låneoptagelse spiller det ikke nogen rolle. Her disponeres meget mere langsigtet, siger han.