Gymnasiale uddannelser

Velkommen til regionen

I dag er første hverdag for de kommuner og regioner, hvis forberedelse vi længe har kunnet følge. Da det hele begyndte for over to år siden, troede vi at fremtiden var nemmest for de institutioner der blev i regionerne.

De andre var spændte på hvordan de ville få det i kommunerne, f.eks. social- og miljøområdet, eller i statsligt selveje, f.eks. gymnasierne. Her efter to år er vi noget klogere. Det lader til at forandringerne bliver mindst for de institutioner der overgår til statsligt selveje. Her mærker elever og hovedparten af medarbejderne ikke ret meget. På vores skole er de mest synlige tegn et nyt logo og en økonomiadministration der er udvidet til at overtage det amtet tidligere gjorde for os. Så bliver vores økonomi nok lidt bedre end i 2006, for politikerne lyttede efter kritikken i oktober, og vi vil sammen med bestyrelsen lægge planer på længere sigt og med klarere indsatsområder end vi kendte det under amtet. I det hele taget tegner de professionelle bestyrelser til at blive en gevinst for gymnasierne. Større ændringer oplever de medarbejdere der flyttes til og i storkommunerne, men arbejdsopgaverne ligner og vil fortsat blive udført under de nye vilkår – sommetider vanskeligere, sommetider nemmere. De allerstørste forandringer kommer lidt overraskende på de institutioner der blev hos amtets arving, regionen, og det drejer sig især om sygehusene. Et moderne sygehus skal kunne tage akut syge ind fra gaden og behandle dem i stort set alle specialer. Sundhedsstyrelsen anbefaler i et høringsudkast fra 21. december 2006 at et sådant sygehus har et befolkningsunderlag på mellem 200.000 og 400.000. Dvs. at der er plads til to selvstændige sygehuse i Region Nordjylland (Aalborg og Hjørring), men en dispensation pga. geografiske forhold kan måske give plads til et tredje (Thisted). Der forestår politikerne en kæmpe opgave med at forklare borgerne og medarbejderne betingelserne for Regionens virke. Det er jo ikke sjovt for politikere at skulle skyde planer om f.eks. kæmpesygehuse ved Haverslev ned. Planer der er lige så velmente som de er udsigtsløse. Men politikerne bliver nødt til det hvis de vil overbevise os om at de forstår kravene til moderne patientbehandling, og at de kan skelne mellem sundhedspolitik og forsøget på at bevare lokale arbejdspladser – to mål der nu kommer i uløselig konflikt med hinanden. Et sygehusvæsen spredt på mange lokaliteter som det nordjyske er dyrt, lægerne søger ikke de små sygehuse fordi de er professionelle blindgyder, og patienterne får nok god pleje, men ikke sammenhængende behandlinger. Hvis politikerne lader stå til, vil Nordjylland nærme sig den situation at alle har kort vej til et sygehus med utilstrækkelig bemanding og uden penge til den række af effektive mediciner der er på vej takket være den biokemiske og nano-teknologiske revolution. De vil give livsforbedrende og livsforlængende medicinske gennembrud. Men de vil blive dyre! I en undersøgelse i NORDJYSKE lige før jul frygtede en del at der ville blive mindre nærdemokrati efter strukturreformen. Man kunne udfordre de bekymrede med et nyt spørgsmål: Hvor mange af jer har tænkt på at melde jer ind i et politisk parti? Sagen er jo den at det i Danmark er rigtig nemt at få indflydelse på politikeres arbejde hvis man vil melde sig ind i det parti der ligger ens holdninger nærmest. Politisk arbejde og debatter i partierne giver medlemmerne en øget viden om de politiske emner og et helhedssyn på politiske spørgsmål så man tænker videre end den lokale landsby eller købstad, hvor man f.eks. tror at nabobyens succes eller et stærkt Storaalborg er en trussel. Dette helhedssyn bliver der brug for, for sandheden er den modsatte, nemlig at den enes succes hjælper den anden, og at et Aalborg med et Musikhus (tak, Realdania!), et universitet (tak, Willum Hansen!) og et stort, samlet sygehus i Aalborg (det er nok for tidligt at takke de radikale) er en af forudsætningerne for at vores region kan måle sig med Midtjylland. Hvis grænsen mellem udvikling og afvikling kommer til at ligge syd for Aalborg, risikerer regionen at komme ud i et frit fald. Hvis den samme grænse ligger nord for Aalborg, kan hele Region Nordjylland få styrke fra det naturlige kraftcenter i Aalborg. Politikere valgt i Aalborgområdet har en pædagogisk opgave i at sige dét tit, højt og tydeligt. [ Søren Hindsholm er rektor på Nørresundby Gymnasium og HF. Født 1958 i Dronninglund, student Thisted Gymnasium og HF 1977, studieophold University of Cambridge 1982-83, cand.mag. Aarhus Universitet 1990 (latin, fysik, oldtidskundskab). Anmelder ved Kristeligt Dagblad. E-post: s@hindsholm.dk.