Velkommen til verden

Er det om kort tid slut med såkaldte indfødte frederikshavnere? Den beslutning tages om kort tid fra politisk side, når det afgøres, om fødeafdelingen på Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn lukkes. I stedet kan vi i Hjørring så glæde os over at få flere hjørringensere - rent statistisk set. Besluttes det at alle fødsler skal foregå i Hjørring fratages de gravide kvinder det frie sygehusvalg, javist, men i stedet skulle de jo så kunne se frem til at blive mødt med kyndige jordemødre- og ikke mindst lægehænder i Hjørring. Med den tilgang til sygehuset mødte jeg da også op på sygehuset i Hjørring for et år og en uge siden. Jeg skulle nemlig være moster for tredje gang. Der var dog stødt komplikationer til graviditeten i form af forhøjet blodtryk og fostervandsforgiftning. Observationen af det blev foretaget af en sygeplejerske, som også bistod med saftevand – og en læge 24 timer efter indlæggelse. Terminen var for længst passeret, det var blevet lørdag aften, og der var ingen grund til at foretage sig noget før ”normal arbejdsdag” mandag morgen, lød beskeden. Næste lægetjek blev 14 timer senere og umiddelbart derefter en scanning på en søndag formiddag. En scanning, der ændrede alt i min familie. Mens min nevø havde sparket frejdigt lørdag, lå han nu der og var død – inden overhovedet at være blevet født. ”Det er beklageligt”, lød beskeden fra sygehuspersonalet. Ingen dør jo uden grund - ej heller et ufødt barn, men hvorfor min nevø ikke skulle få lov at fejre sin et års fødselsdag med lagkage, det er der ingen lægelig forklaring på. Sagen er af Sygehus Vendsyssel henlagt som ”uforklarlig”. Uforklarligt er det også, at ugen før blev der født velskabt pige hjemme på sofaen. Ambulance og assistance nåede først frem efter en ikke planlagt men vellykket hjemmefødsel. En lille pige trodsede jordemødres og lægers råd: Ikke nok med at hun var skabt via fertilitetsklinik, nej, hendes mor havde også en tidligere kompliceret fødsel bag sig. Hun skulle efter lægelig anvisning se dagens lys i Hjørring. Men hun valgte selv sofaen - hjemme i Frederikshavn. Debatten går lige nu politisk og sundhedsfagligt på det forsvarlige ved at føde på et sygehus som i Frederikshavn, hvor der ikke er knyttet læger til de fødende. Lægerne er i Hjørring. Det er her ekspertisen er, lyder begrundelsen for en lukning i Frederikshavn. Når politikerne til september træffer deres valg, må jeg hermed minde dem om, at de ikke kan udstikke garantier for vellykkede fødsler, hvad enten der er læger til stede eller ej, ligesom de med beslutninger ikke råder over alle kræfter og fødende kvinders valg om til at blive hjemme og byde velkommen til verden.