EMNER

Velkommen til

Endnu engang rapporteres det fra Island, at der i den islandske befolkning er et udbredt ønske om, at landet tiltræder EU. Island skal være meget velkommen.

Hvis islændingene i den nærmeste fremtid sætter handling bag ordene og søge om EU-medlemskab, bør Danmark aktivt bakke op og internt i EU støtte, at ansøgningen med tiden bliver til et medlemskab. Det er nemlig i dansk interesse, at flere nordiske lande tager del i det europæiske fællesskab. De nordiske lande deler på en række spørgsmål standpunkt, herunder ikke mindst at det fri marked skal understøtte en grøn og bæredygtig vækst. Danmark har tidligere haft succes med at arbejde på de diplomatiske linjer for optagelse af nye medlemslande. I løbet af 90"erne støttede Danmark de baltiske landes anmodning om EU-medlemskab. Et islandsk EU-medlemskab kommer dog ikke ud af den blå luft. Først må den nye regering få sat sunde rammer for økonomien. Men det skal islændingene nok få styr på. Et islandsk medlemskab af EU forudsætter dog også, at EU får styr på egne problemer. Som det ser ud nu, har vi ikke institutionel plads og kapacitet til nye udvidelser. Der er brug for reform. Der er brug for enkle beslutningsprocedurer. Der er brug for mere folkelig magt via Europa-Parlamentet. Der er - med andre ord – brug for Lissabon-traktaten. Inden Lissabon-traktaten træder i kraft, vil det være svært at udvide det europæiske fællesskab. Man må derfor håbe, at Irland hurtigst muligt får ”stemt den nye traktat i hus”, så vejen til islandsk medlemskab ligger åben.