Velkomst i midten

Nyt præstepar i hjertet af tre sogne

STISTRUP:Omkring 100 mennesker fra de tre sogne Lovns, Alstrup og Strandby bød det ny præstepar Nia Evans og Mikael Ingmar Byrial Jensen og deres tre børn Cecilie, Maiken og Jakob velkommen til deres ny virke ved en sammenkomst på Farsø Efterskole i Stistrup. Formanden for Strandby Menighedsråd, Carl Erik Jonasson, bød på de tre meninghedsråds vegne velkommen, ligesom forstander på Farsø Efterskole, Lone Primdal Dolmer, mente, at det var dejligt, at efterskolen kunne lægge rammer til velkomsten, da skolen ligger næsten lige midt i de tre sogne. Mikael Ingmar Byrial Jensen takkede for den gode velkomst, han og hans familien har fået, både ved indsættelsen sidste søndag og på efterskolen. Det havde været nogle festlige dage. Han gjorde opmærksom på, at han altid har tid til at tale med dem, der ønsker at tale med ham. Flere havde ordet i løbet af eftermiddagen. Blandt andre sognepræst Troels Laursen, Foulum, som bød den ny præst velkommen som kollega, da de jo skal arbejde samme. Troels Laursen og vikarierer for hinanden. Pastor imeritus Jens Munk-Christensen gjorde det nye præstepar opmærksom på, at de ikke kan behage alle for så mister de deres identitet. Tidligere forstander på den daværende Farsø Højskole, Jørgen Smed, sagde tak til Strandby Menighedsråd, for at de atter var kommet tilbage til deres gamle sogn ved sognesammenlægningen. Han citerede et kinesisk ordsprog, som siger: "Hvis du ikke ændrer retning, ender du der, hvor du er på vej hen...". Hans håb, at man som menneske, ikke kun ser indad, men også ser de muligheder, der er udad, så man kan vove noget, også inden for folkekirken. Lone Primdal Dolmer sagde i sin tale, at Farsø Efterskole repræsentererer 66 unge mennesker, der i et-to år hører til sognet. Ligesom lærerstaben består af en flok børnefamilier, der ser frem til et samarbejde med den nye præstefamilie i deres virke. Derefter opfordrede hun til, at alle sang med på Fjordsalmen, der blev skrevet til Farsø Efterskoles indvielse af Inge Hertz Aarestrup og Johannes Konstantin Neergaard.