Vellykket år for støtteforening

EMNER 9. marts 2007 05:00

GISTRUP: Støtteforeningen LKB’s Venner holdt forleden den ordinære generalforsamling i LKB’s klubhus, og her kunne formanden Kenneth Mortensen i sin beretning konstatere, at det havde været et meget travlt men succesrigt år for støtteforeningen. Udover de sædvanlige arrangementer i form af den årlige LKB Cup i maj måned, skolernes idrætsdag og Gistrupdagen i juni måned, torvemarkedet sammen med Gistrup Erhvervsforening i august måned og fugleskydningen den første søndag i oktober samt salget af julekalendere i november måned, var LKB-Gistrup i september vært for først DGI’s landsmesterskaber i fodbold for old boys og old girls samt siden for et landsstævne i fodbold under Dansk Handicap Forbund. Det kneb en smule med bemanding til de to stævner, men forløbet var i begge tilfælde så godt, at der var enighed om, at begge stævner meget gerne må komme til Gistrup igen. I forbindelse med årets Gistrupdag var der en del ekstraarbejde i form af jubilæumsfesten i hallen om aftenen i anledning af LKB-Gistrups 65 års fødselsdag lørdag den 17. juni, og det gav lidt problemer i relation til ansvarsfordelingen foruden, at der sidst på aftenen blev mangel på øl. Afslutningsvis i sin beretning takkede formanden for den langmodighed, som bestyrelsesmedlemmerne havde udvist overfor en ofte fraværende formand. Som følge af et nyt job til den travle Kenneth Mortensen bliver fraværet ikke mindre fremover, så uddelegeringen af arbejdet til bestyrelsesmedlemmerne fortsætter, så det fortsat bliver muligt at få gennemført de mange arrangementer. Således skal Karl Johan Brams fremover klare det administrative, og derfor står vi i øjeblikket uden kasserer, sluttede formanden. Den afgående kasserer kunne efterfølgende fremlægge et flot regnskab, for trods investeringen i en el-tavle til knap 15.000 kroner var der fra de faste arrangementer blevet et samlet overskud på 41.653 kroner, mens alle de større arrangementer i form af blandt andet LKB Cup og landstævner, afregnes direkte med moderforeningen. Eneste minus i årets løb har været et fortsat fald af medlemmer, for selvom årskontingentet er meget lavt, er der nu kun 143 medlemmer tilbage. Derfor vil der blive gjort meget på at synliggøre støtteforeningen i forbindelse med arrangementer i klubben og ikke mindst i forbindelse med forældremøder i de mange ungdomsafdelinger. Modsat de foregående år lykkedes det ikke i 2006 at få solgt samtlige julekalendere, og det skyldtes, at Nøvling IF helt uventet solgte nøjagtigt den samme kalender til beboerne i Gistrup. For at styrke salget fremover vil der blive satset hårdt på at finde flere lokalkendte sælgere i de enkelte distrikter, og der var forslag om igen at anvende motiver fra Gistrup by og at øge præmierne markant for at adskille de to konkurrende julekalendere fremover. Under valgene til bestyrelsen blev Karl Johan Brams valgt som næstformand, mens der var genvalg til Frands Stride og Orla Sørensen. Derimod ønskede Jørn Falk Jensen efter tolv år i bestyrelsen ikke genvalg, og det lykkedes ikke at finde en ny kasserer på mødet, så bestyrelsen fik bemyndigelse til selv at finde et emne hurtigst muligt.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...