Ravnkilde

Vellykket bådfart for IK Sylvia

Årets fastelavnsbesætning raslede over 7000 kroner ind til klub

RAVNKILDE:Fastelavnsbåden Sylvias sejlads rundt i Ravnkilde sogns vestlige opland lørdag blev igen en succes, selv om besætningen for første gang nogensinde måtte gå ved siden af båden frem for stå oppe på lastbilladet grundet ny sikkerhedslovgivning. Alligevel var de i stand til at rasle 7050 kroner ind ved deres besøg hos de enkelte husstande langs den udstukne sejlrute. Alle pengene går i lighed med tidligere år til ungdomsarbejdet i idrætsklubben. - Det indsamlede beløb er det største nogensinde i fa-stelavnsbådens mangeårige historie her i Ravnkilde, påpeger en utrolig glad og stolt Vibs Gøhler, der var en af de ni matroser m/k på fa-stelavnsbåden og medlem af IK Sylvias støtteforening. Og der var selvfølgelig en forklaring på det flotte indsamlingsresultat, nemlig en 70 års fødselsdagsfest i byens forsamlingshus på samme tid som bådfarten. Så da båden ankom til JK Marked lige over for, gik besætningen inklusiv musikerne over i forsamlingshuset og underholdt Richard "Rixch" Christensens gæster med både sømandssange og dans. Det betød rigtig gode penge i raslebøsserne til de to klovne ombord. Bådfører hyldet Under den popolære middag i klubhuset midt under sejlladsen blev vognmand Svend Andersen hyldet for at have været med i 25 år og de sidste 23 år været chauffør på lastbilen kvit og frit. Ud over en sang komponeret til lejligheden fik han også overrakt et diplom med sit navn indgraveret. Af praktiske og sikkerhedsmæssige grunde var der sørget for en anden "bådfører" om eftermiddagen, så jubilaren Svend Andersen kunne feste lige som den øvrige besætning. Selv om det igen blev sent, inden besætningen kunne afmønstre, havde de alle en rigtig god dag uanset en smule søsyge hos enkelte efter sejlladsen. Af samme grund kan borgerne rundt i Ravnkilde sogn allerede nu være sikre på at møde den gæve besætning igen om et år i de lokale forvande.