Vellykket natur-guide til Vestkysten

Vi har ingen bjerge i Danmark, så når vi skal opleve dramatisk natur og mærke naturens kræfter, tager vi til Vestkysten. Vesterhavet i storm med sand og salt piskende omkring ørerne, kan gøre alle ydmyge. Men også i godt vejr - ja, faktisk endnu bedre i godt vejr, kan man langs den jyske vestkyst få storslåede naturoplevelser, som for os, der bor i Jylland, måske ikke virker så eksotiske, men set i den store sammenhæng sagtens kan måle sig med oplevelserne under rejser i fjerne himmelstrøg på den anden side af jordkloden. Hvor finder man eksemplevis strande, der kan måle sig med de flere kilometer brede sandstrande på Rømø - eller synet af de to have, der mødes ved Skagens Gren, som er Verdens største sandodde? Eller de storslåede nord-og vestjyske klitheder, der er helt enestående i en europæisk sammenhæng. For slet ikke at nævne Vadehavet eller det fantastiske fænomen med Sort Sol, når mere end en million stære samles i Tøndermarsken i foråret. Naturen langs den jyske vestkyst har naturligvis ligget derude hele tiden - men nu er den blevet lidt mere tilgængelig. En ny bog, Gads Naturguide til Jyllands Vestkyst, gør det nemt at finde frem til de bedste naturperler og mest storslåede oplevelser - også for dem, der ikke i forvejen har noget større lokalkendskab. Bogen er skrevet af Jens Justesen, der som biolog og tidligere medlem af ledelsen af Han Herreds Naturcenter i Fjerritslev har et indgående kendskab til den karrige vestkyst-natur, hvor han selv er opvokset. I dag bor han med familien i Elllidsbøl ved Vester Thorup Klitplantage og dermed midt i det måske smukkeste område langs Vestkysten, hvor Bulbjerg, Vejlerne, Thorupstrand med Vester Thorup Klitplantage samt Svinkløv indenfor relativt få kilometre byder på nærmest uudtømmelige muligheder for at tage på ture i naturen. Gads Naturguide til Jyllands Vestkyst er imidlertid ikke kun en praktisk lokalitets-håndbog. Bogen huser også et mini-leksikon, så man kan sætte navn på karakteriskste dyr og planter ved Vestkysten, bl.a. i opskyllet langs med strandene. Også en kort indføring i de usædvanlige plante-og dyresamfund, der hører Vestkysten til, er der blevet plads til i denne naturguide, der bør have en naturlig plads i reolen i ethvert sommerhus langs med Vestkysten. Søren Skov Jens Justesen Gads Naturguide til Jyllands Vestkyst 256 sider, 199 kr. fås også i en tysksproget udgave. Udkommer 1. maj