Vellykket SF-udflugt til Højris Mølle

Deltagerne nød den smukke natur og fuglelivet. PRIVATFOTO: ANDERS NIELSEN

Deltagerne nød den smukke natur og fuglelivet. PRIVATFOTO: ANDERS NIELSEN

@Brød.8.note-firkant-fremh:REBILD: SF-Rebilds 1. kombinerede naturtur og lokalpolitiske møde til Højris Mølle blev en stor succes. Ikke så meget deltagermæssigt (10 deltagere) som oplevelsesmæssigt og sagligt. På natursiden var turdeltagerne så heldige at storken fra Vegger aflagde besøg ved Højris Mølle samtidigt med at vi var der. Fuglen kunne ses under det meste af turen, hvor det også var muligt at se nyudsprungne Majgøgeurt og Eng-Nellikerod. Politisk var det en stor succes at kombinere naturudflugten med en god politisk snak. Under kaffepausen var der derfor en livlig diskussion - specielt af forslaget til affaldsordning i Rebild Kommune. Blandt deltagerne var der stor harme over at miljøaspekter ikke havde større vægt ved afgørelsen om at man ikke skal betale affaldsafgift efter vægt. Lidt glæde var der dog over at man i det mindste kan vælge forskellige containerstørrelser og dermed få en rabat hvis man er god til at genbruge. - Det giver en god snak at kunne snakke mens man går. For SF er det afgørende i affaldspolitikken at finde den ordning, der får mest muligt genbrugt og som forurener mindst - og man skal også tage hensyn til forureningen fra transporten af affaldet” udtaler Bertil Mortensen, SF’s eneste medlem af sammenlægningsudvalget for Rebild Kommune.

Forsiden