Aalborg

Velpolstret NOVI frigør midler

{ AALBORG: Efter to indbringende virksomhedssalg - Neurodan sidste år og en del af Borean Pharma i år - er investeringsselskabet NOVI A/S så godt kørende, at der for første gang i Nordjyllands Videnparks 17-årige historie kan udbetales udbytte til aktionærerne, som først og fremmest udgøres af banker og fonde. Generalforsamlingen i foråret traf principbeslutning om udbytteudbetaling, uden at der i øvrigt blev sat kroner og øre på, men midt i juli holdes der en ekstraordinær generalforsamling for at frigøre midlerne. Rent teknisk sker det ved, at aktiekapitalen nedsættes fra 230 til 161 millioner kroner, og derved får man altså 69 millioner kroner til disposition. Formentlig vil det dog kun være en mindre del af dette beløb blive udbetalt, idet resten hensættes som reserver til opfølgningsinvesteringer i NOVIs nuværende selskabsportefølje. rock