Veludhvilede børn med spidse blyanter

Psykolog Per Kjeldsen fortæller på et fælles orienteringsmøde om forventninger til kommende skolebørn og deres forældre

SKOVSGÅRD:Onsdag aften prøver skolevæsenet i kommunen noget nyt: Et fælles orienteringsmøde om skolestart for alle forældre til kommende børnehaveklasseelever. Psykolog Per Kjeldsen, Aalborg, er en kendt foredragsholder i skolekredse, og han er god til at sætte tingene lidt på spidsen, og også til at komme med helt konkrete eksempler, fortæller kulturudvalgsformand Kim Bennike (DF). Han anser det for meget vigtigt at møde op og få gang i en snak mellem skole og hjem. Foruden forældrene er inviteret samtlige skoleledere, kulturudvalgsmedlemmer og repræsentanter fra skole- og kulturforvaltningen, så der er basis for diskussion og spørgsmål. - Vi plejer at høre om forældrenes forventninger til skolen, men nu skal vi høre lidt om de forventninger, skolen har til forældrene, siger Kim Bennike. Offentligt er der allerede så småt taget hul på debatten om hvad forældrene skal, og Kim Bennike mener, at nogle deltagere i mødet vil lure noget, når Per Kjeldsen kommer med sine udmeldinger til forældrene. Blandt Per Kjeldsens holdninger er, at de små elever skal have et fornuftigt forhold til de praktiske ting. At børnene skal møde veludhvilede og have en fast rytme for, hvornår det er sengetid, og at de skal have ordentlig mad. Blandt de ting, skolen kan stille krav om, er, at børnene møder med spidse blyanter i pennalhuset, og at forældrene snakker med deres børn om, hvilke oplevelser, de har haft i skolen.