Vend ressourcemodellen om

Høringssvar

Skoleleder ved Skelund Skole Dhjon Veggerby Pedersen. I forhold til oplægget er der brug for dels en længere tidshorisont og en fjerde model, gerne en model der tilgodeser et behov for forskelligartede løsninger i forskellige skoledistrikter. Jeg foreslår at evt. lukning af skoler drøftes med respekt for og udgangspunkt i de enkelte skolers forhold og værdier. I forhold til den problematik, at nogle skoler er en anelse for store (ved indskrivning har f.eks. 32 elever) og udløser meget dyre ekstra spor, er løsningen, der ikke i sig selv koster lukning af velfungerende skoler, at se på skoledistrikterne, og muligvis indrette sig på, at den øvelse kan blive nødvendig fra tid til anden. En vurdering af økonomisk og pædagogisk bæredygtighed sker bl.a. ud fra givne forhold. Et af forholdene, der har afgørende betydning er ressourcefordelingsmodellen. Den nuværende tilgodeser skoler med mange elever. En model for fordeling af ressourcer kunne vendes om og som udgangspunkt have at en normalklasse på 18-24 af mange nævnes som det optimale. Klasser med færre elever end 18 kunne så fratrækkes 1/2 time ugentligt pr. elev under de 18, klasser med mere end 18 elever kunne tildeles 3/4 time ekstra ugentligt pr. overskydende elev i forhold til de 24. Alt i alt ville denne model bruge færre ressourcer, disse ressourcer bør bruges på børn med særlig behov. Vurderet i forhold til skolevæsnet som helhed mener jeg denne 4. model er ressourceneutral. Skoler, der gennemsnitligt over længere perioder har klassekvotienter under 10, vil stadig skulle under overvejelse, men skoler, der i sig selv er bæredygtige, vil fortsat kunne fungere. Væsentligt er, at der kunne skabes en ressource, der målrettet kunne bruges som et løft i forhold til børn med særligt behov. For Skelund Sogneskole vil det medføre at skolen fortsat vil eksistere som skole for områdets børn. Såfremt der bliver mulighed for at skolen kunne udvide aktiviteten til også at indeholde en AKT ¿ klasse og en i- klasse ville vi komme tæt på 100 procents dækning i forhold til distriktets børn. I forhold til pædagogisk bæredygtighed kan Skelund skole og Havbakkeskolen som to selvstændige skoler i fællesskab løse flere af de ressourcekrævende opgaver, der ligger lige for, i et formaliseret samarbejde. Eksempelvis kan nævnes dyre efteruddannelser og funktioner af medarbejdere, såsom læsevejleder, bibliotekar, liniefagsuddannelser.