Skattepolitik

Vendelboer pendler mere til Aalborg

Borgerne i 11 nordjyske kommuner fik for knap halvandet år siden forhøjet befordringsfradraget, og siden da er antallet af pendlere vokset. Det er især Aalborg, der trækker folk på arbejde, og Vendelboerne er de ivrigste, mens himmerlandske pendlere ofte kører til Østjylland.

Nordjyderne får længere og længere til jobbet, og det er især vendelboerne, som vender næsen mod syd, når arbejdsdagen begynder. I København bliver der tit fniset over, hvad Vendsyssel skal med motorveje, men noget tyder på, at det bedre vejnet gør en forskel. Krydret med et forhøjet befordringsfradrag er der sket et skred i antallet af især vendelboer, som kører til Aalborg for at arbejde. I de sidste tyve år har pendlercirklen omkring Aalborg således trukket sig yderligere ti kilometer nordpå. Himmelændinge vælger ofte Østjylland frem for Aalborg Det er forsker Thomas S. Nielsen fra transportforskningsgruppen på Aalborg Universitet, som har lavet beregningerne for NORDJYSKE Medier, og han er overrasket over, at ikke flere fra Himmerland er begyndt at tage turen op til Aalborg for at arbejde. - Men man må se det som, at Aalborg er i konkurrence med Østjylland som mål for pendling, siger Thomas S. Nielsen. Siden befordringsfradraget blev forhøjet for 11 nordjyske kommuners borgere for knap halvandet år siden, er antallet af pendlere i det hele taget steget. I hvert fald når det gælder pendling ind til den nordjyske jobmagnet, Aalborg. Det overrasker ikke forsker Ninette Pilegaard fra Danmarks Transportforskning. - Generelt vil et befordringsfradrag gøre folk mere motiverede til at pendle langt, fordi den økonomiske fordel bliver større, så job, der førhen ikke virkede attraktive, fordi der ville være store omkostninger, kan blive mere attraktive, forklarer hun. Hos Skatteministeriet har man endnu ingen opgørelse over effekten af det forhøjede befordringsfradrag.