Planteavl

Vendelboerne vil videre

NORDJYLLAND:For uambitiøst! Formand for landboforeningen LandboNord, Niels Vestergaard Salling, Klæstrup, er klar i sin vurdering af regeringens udspil om miljø, energi og landbrug, "Grøn Vækst". - Det er jo opsigtsvækkende, at både Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Råd har sagt, at landbrugets forslag er bedre, siger han. Udspillet samtænker grøn energiforsyning med ny beskæftigelse i Nordjylland med biogas som et bærende element. - I visionen antager vi, at man afgasser 75 procent af Nordjyllands husdyrgødning i et biogasanlæg. Dermed kan man dække 25 procent af det nuværende naturgasforbrug. Anvender man 15 procent af det dyrkede areal til energiafgrøder, eksempelvis majs, og anvender det i majs i biogasanlæg, kan man komme op på 65 procent af det nuværende naturgasforbrug, forklarer han. Der vil være brug for at kunne placere et eller to biogasanlæg i hver kommune. - Her er det vigtigt, at planpolitikken ikke stiller sig i vejen, og vi har derfor henvendt os til kommunerne i landsdelen for at sikre os, at de tænkes ind i kommuneplanerne fra start. Ellers kommer de ikke, forudser han. Og meget står på spil, såvel behovet for at sikre nye arbejdspladser i en landsdel med høj arbejdsløshed og mange ufaglærte, som forsyningssikkerheden. - Vi ved naturgassen slipper op i løbet af en årrække. Vil vi være afhængige af russerne?, spørger han. Opsætter man også flere eller større vindmøller, dyrker energiafgrøder, bruger solfangere, bølgeenergi samt afbrænding af fiberfraktion i gylle og nogle af alle de andre grønne former for energiproduktion, kan man nå rigtigt langt i selvforsyningsgrad og forsyningssikkerhed, lyder det i visionen fra Vendsyssel. Niels Vestergaard Salling kan ikke få øje på alle de elementer i Grøn Vækst-udspillet, og selvom regeringen vil samme mål, frygter han at midlerne stiller sig i vejen. - For mange afgifter, for lidt frihed, for meget regulering.