Lokalpolitik

Vendelbohus på ny måde

Karlborg (V) ønsker forpagter, men brugergrupper savner ikke en forpagter

Vendelbohus er rammen om mange forskellige arrangementer. DR Bigbandet spillede i slutningen af november for fulde huse med Søren Sko og Sinne Eeg som solister. Arkivfoto: Bente Poder

Vendelbohus er rammen om mange forskellige arrangementer. DR Bigbandet spillede i slutningen af november for fulde huse med Søren Sko og Sinne Eeg som solister. Arkivfoto: Bente Poder

HJØRRING:Formanden for Fritids - og kulturudvalget, Michael Karlborg (V), har længe haft en drøm om en ny forpagter på Vendelbohus. Forpagteren skulle stå for både restaurant og udlejning af huset til kommunens foreninger. Det er den model, man altid har brugt. I dag står huset imidlertid uden forpagter siden Inger Pedersen sagde stop i sommer. Kommunen står for udlejningen. En del foreninger, der bruger Vendelbohus, ønsker imidlertid ikke en ny forpagter. En del vil hellere selv stå for salg af øl og vand til arrangementer i byens kendte forsamlingshus. Det giver nemlig kroner i kassen. - Vi har tidligere oplevet, at gå fra Vendelbohus med et underskud, der svarede stort set til det beløb forpagteren fik i kassen ved salg af øls og vand, siger Søren Jensen, der er formand for musikforeningen I morgen er det jul mor . - Vi vil hellere have at vide, hvad politikerne egentlig vil med huset. Vi savner en politik, ikke en forpagter. Udvalgsformand Michael Karlborg (V) havde håbet, at Vendelbohus fik en ny forpagter inden udgangen af 2008. Sådan gik det bare ikke. - Det bedste ville være en " Trillingsgaard Light" til at sætte liv i huset, men det har vi ikke fået, siger Michael Kalborg. - Kommunen kan fortsat stå for udlejningen, men det er ikke en kommunal kerneopgave. Desuden koster det kommunen 700.000-800.0000 kroner om året at drive Vendelbohus. - Man kunne måske også forestille sig, at foreningerne gik sammen om en forpagter, men det skal komme fra foreningerne, siger Michael Karlborg. Teaterforeningen Hjørring Teater er en af de flittige lejere af Vendelbohus' sal. Teatrets formand, Lars Salling er med i den arbejdsgruppe, der er blevet nedsat for at finde den fremtidige løsning på Vendelbohus. - Hjørring Teater kan måske nok selv stå for salg af øl og vand, men andre foreninger kan ikke løfte opgaven. Vi må derfor se på løsning, som passer til alle, siger Lars Salling. - Desuden kan vi ikke forvente at få lejlighedsbevilling til arrangementer hele tiden. Han afviser ikke, at foreningerne måske kunne deles om en forpagter og tjene lidt ekstra penge ved det. - Vi vil nu studere lignende musikteatret i landet og undersøge, hvordan de har løst problemet. I løbet af foråret vil arbejdsgruppen komme med en række forslag til en løsning, siger Lars Salling. Borgmester Finn Olesen (S) og Michael Karlborg har for nylig på et møde med brugergrupperne forsikret om, at alle lejeaftaler for 2009 ligger fast, uanset hvilken løsning, der kommer på forpagtermanglen.